Verantwoording werving en plaatsing van 64 zonnepanelen op de Regenboogkerk

In het kader van ‘de groene kerk’ is onderzocht wat zonnepanelen kunnen bijdragen in de eigen energievoorziening van De Regenboog. Hoeveel zonnepanelen konden we maximaal plaatsen, wat moest er technisch aan het gebouw aangepast worden, wat kostte dat en hoe gingen we dat financieren? Op 24november 2021 heeft de PSKD besloten zonnepanelen op het kerkelijk centrum de Regenboog te laten leggen. De beide Commissies van Kerkrentmeesters stelden zich garant voor de helft van het benodigde bedrag (met een maximum van € 6.000,– per CvK).Voor het ontbrekende bedrag heeft rond Pasen 2022 fondsenwerving plaatsgevonden onder de leden van beide gemeenten. Zo konden gemeenteleden (delen van) een zonnepaneel sponsoren. Er konden certificaten gekocht worden van € 30 (1/10), € 50 (1/6), € 60 (1/5), € 75 (1/4), € 100 (1/3) of €300 (1 paneel). Uiteindelijk is er € 11.920 bijgedragen door middel van 74 giften. De resterende panelen zijn door de beide CvK’s gefinancierd.
In de week aansluitend op Pasen 2022 zijn op het lage deel van het dak van het kerkgebouw de panelen gelegd.

Opbrengst zonnepanelen 2023
De panelen functioneren goed: in 2023 hebben ze ca. 22.100 kWh opgeleverd, dat (hele) jaar was het ca. 26.300 kWh. De opbrengst was hiermee net iets meer dan aan elektriciteit is verbruikt. Kerkelijk centrum de Regenboog is dus elektriciteitsneutraal.