CANTORIJ

De Cantorij zingt voor het eigen plezier en ondersteunt de zang tijdens kerkdiensten, of dit nu incidenteel is als koor, of wekelijks vanuit de kerkbanken. Wist u trouwens dat zingen het gelukshormoon oxytocine stimuleert, de empathie vergroot en het gevoel van controle versterkt? Dus wat let u: kom er bij. We repeteren aan het eind van de donderdagmiddag, van 4 tot 5 uur, in de Plantagekerk. Binnenlopen vanaf 15.30 uur voor bijpraten bij thee of koffie. De repetities staan onder de bezielende leiding van Adriaan Bruinink.
Voelt u ervoor om mee te doen met deze gezellige club, kom dan eens vrijblijvend kijken of stuur een mailtje naar

Marinus Zwart (voorzitter) m.w.zwart@hetnet.nl

Cantorij

L’ESPRIT

Al 10 jaar vormt zanggroep l’Esprit een enthousiaste groep mensen die het leuk vinden om met elkaar te zingen tot eer van God. Om zo samen het geloof te beleven en dit uit te dragen naar anderen. l’Esprit staat onder leiding van dirigente Marieke Franken, Jesse Stoffer begeleidt de zanggroep op piano, verbreed met andere muzikanten. Regelmatig verleent l’Esprit haar medewerking aan diverse vieringen in de kerk om deze op te luisteren en de samenzang te ondersteunen.
Het repertoire is heel divers. Grotendeels wordt er gezongen uit de Taizébundel, maar ook uit andere bundels zoals liederen van Marten Kamminga of Iona. Een mooi Opwekkingslied of een swingende gospel staan eveneens op het repertoire.

l’Esprit repeteert doorgaans op de tweede en vierde woensdagavond van de maand van 20.15 tot 22.00 uur in de Plantagekerk. Nieuwe leden zijn van harte welkom, kom gerust een keer luisteren of meezingen!
Informatie: Christa Visser; crvissertimmerman@hotmail.com, tel   0341 424705