Wilma en Ruth

Bijbelvertaalwerk

Ik ben Wilma Wolthuis. Samen met mijn dochter Ruth woon ik in West Afrika. Al sinds 1996 werk ik daar met Wycliffe Bijbelvertalers. Ik ondersteun als taalkundig consulent lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Ik geef les in Afrikaanse taalkunde, coördineer taalkundig werk, doe taalanalyse in K-taal en maak onder andere een woordenboek voor die taal. Deze taal was tot voor kort niet op schrift gesteld. Er is nu sinds 2020 een gedrukt Nieuwe Testament in deze taal.
Wycliffe heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel in de eigen taal. Dit doet zij in samenwerking met verschillende partnerorganisaties, waaronder SIL International.

Zegenbede voor Wilma Wolthuis


Wilma Wolthuis en dochter Ruth zijn na een welverdiende vakantie in Nederland weer teruggekeerd naar hun werkgebied in West-Afrika. Altijd weer spannend, het is er politiek zo onrustig dat haar thuisland hier niet kan worden vermeld. Maar, beklemtoont Wilma, er is daar óók heel veel moois en een warm en inspirerend
kerkelijk leven. Mooi om het Bijbelvertaalwerk voort te kunnen zetten. In de dienst van 27 augustus kreeg zij een zegenbede mee. Al sinds 1996 ondersteunt Wilma er als taalkundig consulent lokale Bijbelvertalers die in hun moedertaal werken. Zij geeft les in Afrikaanse taalkunde, coördineert taalkundig werk, doet taalanalyse en maakt onder andere een woordenboek voor een taal die tot voor kort niet in geschreven vorm bestond. Zij werkt onder auspiciën van Wycliffe Bijbelvertalers. Zij wordt financieel en geestelijk ondersteund door het Thuisfrontcomité in Harderwijk. Meer info, ook voor donaties en nieuwsbrieven, op pgharderwijk.nl .

Thuisfrontcomité (tfc)
In haar werk voor Wycliffe Bijbelvertalers wordt Wilma ondersteund door een thuisfrontcomité (tfc). Dit comité coördineert de uitzending, vertegenwoordigt Wilma terwijl zij in het veld is en zorgt voor nieuws- en gebedsbrieven. Het comité bestaat uit: Hijmen van Bloemendaal, Willemien Holtrop en Petra Brandsen.

In West Afrika vind je een paar van de armste landen ter wereld. In de meeste landen daar kan maar 25 – 35 % van de bevolking lezen en schrijven. Er is nog veel werk te doen in het op schrift stellen van lokale talen en in Bijbelvertaalwerk.
Al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw werkt SIL in deze regio. Er zijn Nieuwe Testamenten en hele Bijbels vertaald, alfabetiseringsprogramma’s gestart, lokale werkers opgeleid, vertaalprojecten ondersteund en het gebruik van de Bijbel wordt gestimuleerd. Maar nog steeds zijn er vele taalgroepen waarvoor nog niets is vertaald en waar mensen hun taal niet kunnen lezen en schrijven.

konabere bijbel

Wilma overhandigde zondag 2 augustus 2020 in de Plantagekerk, een exemplaar van het Nieuwe Testament in de K-taal aan de PGH. Vele jaren hebben Wilma en het lokale team gewerkt aan het vertalen en op schrift stellen van dit Nieuwe Testament en al die jaren heeft de PGH-gemeente dit ondersteund met gebed en financiële middelen. Er is nu begonnen aan de vertaling van het Oude Testament.

Wil je meedoen?
Meebidden
Gebed is het belangrijkste. Gebed draagt je, zeker als je zoals Wilma naar het buitenland bent uitgezonden. Er is een maandelijkse gebedsbrief die je kunt gebruiken als leidraad om voor Wilma en Ruth te bidden.
Meegeven
Iedere Wycliffe veldmedewerker wordt rechtstreeks financieel ondersteund door zijn of haar achterban. Ook Wilma en Ruth hebben financiële steun nodig om het werk en verblijf in West Afrika mogelijk te maken. Daarom vragen we je om hen structureel te steunen. Je kunt daarvoor de bijgevoegde antwoordkaart invullen of een e-mail sturen aan het tfc. Giften kun je overmaken op rekeningnummer NL79 RABO 03 7830 7460 t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.
Je gift is volledig aftrekbaar van de belasting, zie http://www.wycliffe.nl/geven/

Meeleven
Door de nieuwsbrief kun je betrokken blijven bij Wilma’s werk. Ze vindt het fijn om e-mail te ontvangen. Haar e-mailadres is: wilma_wolthuis@sil.org
Heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met het secretariaat van het tfc viatfc.wilma.wolthuis@gmail.com

Contactgegevens trfc:
Thuisfrontcomité (tfc) Wilma Wolthuis:
Petra Brandsen (secretariaat)
tel. 0341 434 383, tfc.wilma.wolthuis@gmail.com

Hijmen van Bloemendaal (penningmeester)
tel. 0341 424 154, H.vBloemendaal@Solcon.nl

Nieuws van Wilma Wolthuis dd 25-05-2023

Hierbij weer een kort verslag van het werk van Wilma in Burkina. In april boekte zij met het Sambla team goede vooruitgang bij het opstellen van een schrijfwijzer voor hun taal. Het is belangrijk dat de conclusies over de schrijfwijzer worden gedeeld met de hele gemeenschap. De drie vertalers hebben de schrijfwijzer nu mee om deze te bespreken met hun taalgenoten. Van 17 tot 21  april werkten Dieudonné en Nassin samen met Wilma aan de grammatica en teksten van het Konabere. Het was een productieve week waarin ze goede vooruitgang boekten. Ruth had vakantie van 17 april tot 2 mei en in de tweede week reisden Wilma en Ruth samen met Carin naar Ouaga om een vriendin te bezoeken die onlangs haar man verloor. Op koningsdag hebben ze de receptie op de Nederlandse ambassade bezocht, daar andere Nederlanders ontmoet en van typisch Nederlandse hapjes genoten. Tijdens hun verblijf in Ouaga regelden ze ook een visum voor Mali, waar Wilma in juli naar toe gaat om haar taken als coördinator voor Mali af te sluiten. Ruth is nu bezig aan haar laatste schoolperiode voor dit jaar en moet daarin nog een overgangsexamen doen. In mei gaat Wilma weer verder werken met het Sambla team en de week daarna met het D-team uit Mali samen met Eve ( burkinese taalkundige).Het is dus voor hen allen een drukke periode en vanwege de vochtige hitte ook erg vermoeiend.. We vragen uw gebed voor voldoende energie voor Wilma, Ruth en Carin in deze hete tijd.
Collecte:
Op zondag 11 juni is de collecte voor het werk van Wilma en wij bevelen deze van harte bij u aan!
Rechtstreeks een gift overmaken is ook mogelijk: NL79 RABO 0378 3074 60 t.n.v. Wycliffe Com.
Wolthuis.
Namens het thuisfrontcomité,
Hijmen van Bloemendaal

Nieuws van Wilma Wolthuis dd 7 nov 2022
Wilma en Ruth hebben een heerlijke zomer gehad in Nederland, waarin ze ook velen van u ontmoet hebben. 29 augustus zijn ze weer vertrokken. Daarna is er al weer veel gebeurd. Wilma schrijft:
Na een druk weekend van pakken en opruimen kregen Ruth en ik op zondagmorgen 28 augustus een mooie zegen mee in onze kerk in Harderwijk. De volgende dag vlogen we terug naar Burkina Faso. Ruth ging 2 september weer naar school. Zij doet eind dit jaar een examen van collège waarna ze doorstroomt naar lycée om uiteindelijk haar middelbareschooldiploma te halen als ze 18 jaar is. En toen plotseling, hadden we 30 september weer een staatsgreep. Ruth kon niet naar school en ik bleef ook zo veel als mogelijk thuis. Dat weekend waren er veel demonstraties in Ouaga en ook bij ons. Daarbij werden Franse gebouwen bestormd en
beschadigd. De reden voor de staatsgreep begrepen we wel maar de anti-Franse gevoelens hebben ons allen onaangenaam verrast. De afgelopen weken waren wel een emotionele achtbaan voor ons. Het was mijn vijfde staatsgreep (in drie verschillende landen) en Ruth haar vierde die we meemaakten. We hebben ons nooit persoonlijk bedreigd gevoeld maar ons normale leven stond wel op z’n kop. In de herfstvakantie ben ik 5 dagen naar Ouaga gegaan. Het waren dagen met heel veel vergaderingen en ontmoetingen met collega’s. Ik kon o.a. bij een crisis comité vergadering zijn. Ook sprak ik met mijn directe collega’s Paul en Pam en hadden we een team vergadering (online) van ons linguistic service team. Al met al kwam ik verfrist en
geïnspireerd weer thuis. Deze maand hoop ik een week met het Sambla team te werken (15 – 18 november).
Graag uw gebed voor veiligheid van Wilma en Ruth persoonlijk en vrede en stabiliteit in de regio.
20 november is de collecte voor Wilma en haar werk in West Afrika. Van harte aanbevolen. 
Namens het thuisfront comité,
Hijmen van Bloemendaal
Thuisfrontcomité
Contact: e-mail: tfc.wilma.wolthuis@gmail.com
Giften: NL79RABO0378307460
t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis