Er waren deze keer verschillende gasten bij de vergadering waaronder twee tieners.
Een paar jaar geleden hebben we als PGH besloten om Growing Young als uitgangspunt te nemen.
Dat houdt in dat we een kerk zijn voor alle generaties, bij de activiteiten van de kerk willen we rekening houden met de belangen van alle generaties. Deze tieners kwamen langs om met ons te praten over hoe zij de kerk ervaren en wat hun wensen zijn. De kerk is ook voor hen heel belangrijk. Ze willen graag deel uitmaken van een gemeenschap waarin ze kunnen leren en groeien in hun geloof. Een kerk waar ze terecht kunnen met hun vragen over het geloof en waar het plezierig is om te zijn.
Er wordt heel veel gedaan voor jongeren maar de tieners hebben de ervaring dat er voor hen niet veel is. In de kerk zijn weinig leeftijdsgenoten, in de tienerdienst zijn er maar weinig tieners, soms maar één. Dat is jammer want er is wel behoefte aan gesprek en contact. We praten met elkaar over wat we kunnen doen zodat er meer contact is met leeftijdsgenoten en tussen de generaties. Daar komen wel heel leuke ideeën uit naar voren waarvan we er vast wel een paar de komende tijd zullen gaan uitvoeren.
Daarna gingen we verder over het boekje Samen Jong met Lisette Brandsma. Als vervolg op Growing Young is er een boek geschreven Samen Jong. Lisette Brandsma, onze jeugdwerker, en nog een aantal gemeenteleden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boekje. Het is een vervolg op Growing Young en dan meer een praktisch toepassing van de principes van Growing Young. Die principes bespreken we ook nog een keer. Er zijn veel gesprekken met o.a. jonge gezinnen om te achterhalen wat zij zoeken in een kerk. Daaruit komt o.a. naar voren dat ze graag deel uit willen maken van een kerk maar in de Plantagekerk missen ze het dat er geen, of weinig, leeftijdsgenoten zijn. Onze pastores zijn druk bezig met o.a. de jonge gezinnen om te kijken wat er leeft en wat we daar aan kunnen doen zodat ook zij weten dat ze thuis mogen zijn in de Plantagekerk.
Dan zijn ook Eelke van der Wal en Pieter van Winden bij de vergadering aanwezig. Eelke als voorzitter van de AK om te horen en te zien wat de leden van de wijkkerkenraad bezighoudt. Met Pieter gaan we in gesprek aan de hand van een aantal Bijbelgedeelten. Welk gedeelte spreekt je het meest aan en waarom. Het is fijn om op die manier met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis en het belang van het geloof in God in je leven.
Na deze gesprekken was het al erg laat en zijn niet meer alle overige onderwerpen aan bod gekomen. Dat was niet erg want het was heerlijk om een avond met elkaar in gesprek te zijn over ons geloof in God en hoe we dat geloof kunnen laten zien in daden.
Marjolijn Sijtsma