In de kerk hebben we al stil gestaan bij het feit dat Karel Bosselaar afscheid neemt als voorzitter van de wijkkerkenraad. Hij gaat een functie vervullen bij het CvK. We staan stil bij het vele werk dat hij als voorzitter heeft verricht, een indrukwekkend overzicht. Karel: heel hartelijk dank en veel succes bij je nieuwe taak bij het CvK. Het afscheid van Karel betekent dat we nu echt een vacature hebben voor voorzitter van de wijkkerkenraad, en dat is er maar één van meerdere vacatures. Binnen de wijk zijn we ook op zoek naar diakenen. Eind van dit seizoen nemen een aantal diakenen afscheid en om het goede werk van de diaconie door te laten gaan, zijn mensen nodig die het stokje van hen over willen nemen. Het is al vaak gevraagd maar hier nog een keer: wilt u / wil jij een taak in de wijkkerkenraad vervullen? Neem dan contact op met Ada Brouwer, de scriba van de wijkkerkenraad. We horen nog vaak dat mensen het een te grote opgaaf vinden om vier jaar ambtsdrager te worden. Die termijn is al een heel lange tijd geleden los gelaten. De periode waarin u de taak van ouderling of diaken wilt vervullen kan in onderling overleg worden vastgesteld. Ook buiten de wijkkerkenraad zijn vacatures te vervullen. Informatie daarover kunt u eveneens bij Ada Brouwer opvragen. Op 16 april 2023 heeft het gesprek met leden van de LHBTIOA+ gemeenschap plaats gevonden. Een verslagje daarvan vindt u ook in deze uitgave van Samen Geroepen. Bij de rondvraag horen we dat er voor onze wijk een aanvraag voor een doop en huwelijk zijn ontvangen! Wat een heerlijk nieuws, daar word je toch blij van. Enige tijd geleden hebben we afscheid genomen van onze jeugdwerker. De jeugdraad is bezig om de profielschets aan te passen en dan gaan we op zoek naar een nieuwe jeugdwerker. Onze kerk is ook aangesloten bij ‘De groene kerk”. In juni zal in de kerkdienst hier extra aandacht aan
worden besteed want wat houdt dat nou precies in. Er zijn verschillende activiteiten. Dan nog een uitnodiging voor een avond over pastoraat. Pastoraat is een taak van ons allemaal richting onze medemens. Op 10 mei wordt een avond hierover georganiseerd waarbij Nynke Dijkstra de spreker is. De avond begint om 19.30 uur in de Plantagekerk. U bent van harte uitgenodigd. We sluiten de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.


Marjolijn Sijtsma