Als gebruikelijk wordt bij aanvang van de vergadering een kort bezinningsmoment verzorgd door twee kerkenraadsleden. Nieuw is het kopje “Wel en wee” waarbij ieder kerkenraadslid de mogelijkheid heeft zich persoonlijk uit te spreken. Uiteraard worden de notulen van de vorige vergadering besproken en na een paar kleine wijzingen naar inhoud en redactie goedgekeurd.
Dan komt het punt missie en structuur van de PGH in de toekomst ter sprake. De missie aan de hand van onderstaande stellingen:

Waar de protestantse gemeente Harderwijk voor staat.
1 We willen verbindend zijn in een Harderwijk dat toenemend cultureel veelkleurig is. Waarom? Omdat iedereen welkom is in het volle leven van Gods koninkrijk (Johannes 10:10)
2 We willen een sociaal gezicht bieden vanuit Jezus’ liefde voor anderen (Johannes 3:16). Daarom werken we ook samen met Sociale instellingen: sociale woningbouw, AZC, verenigingsleven, culturele ea activiteiten
3 We zetten in op geloofsontmoeting in en buiten de grenzen van de kerk want de kerkelijkheid neemt af maar veel mensen staan open voor spiritualiteit en persoonlijke geloofsontwikkeling (Johannes 3:16)
4 We willen vanuit het volle leven in Jezus de hokjes doorbreken: kloof arm vs hoogopgeleid, ene kerk vs andere, jong vs oud, de ene wijk vs de andere.
5 We willen de Goede Boodschap verspreiden en mensen bij Jezus brengen (Johannes 3 en 10).
Bovenstaande teksten komen ook in de tafelgesprekken aan de orde.

Uiteindelijk zullen er posters worden gemaakt van bovenstaande tekst.
Vervolgens geeft Pieter van Winden uitleg over de mogelijkheden hoe de PGH in de toekomst in een nieuwe/andere structuur bestuurlijk zou verder kunnen gaan. Hij geeft alle pro´s en contra´s aan en suggereert ook zijn voorkeur: wat hem betreft de meeste werkbare vorm.
Aan de orde komt hoe de vacature van ds. Diemer de Jong in te vullen. Op de korte termijn is er een kandidaat beschikbaar die bereid is 12 uur pastoraat in te vullen. Dit voor een jaar. Er zal een gesprek met de betreffende kandidaat plaatsvinden . Bij geschiktheid zal de predikant aan de gemeente worden voorgesteld. Ondertussen zal er door de kerkenraad een profiel worden opgesteld voor een predikant die de jaren die ds. Diemer
de Jong nog aan onze gemeente verbonden zou zijn wil/kan invullen in onze gemeente. Nog wat mededelingen: Als de nieuw verwarmingsketels zijn geplaats is het tijd om ‘t Zoldertje “op te knappen” De scholendienst in januari 2024 wordt een project samen met het Fonteinwerk.
Op maandag 20 nov. is er weer een avond voor nieuw ingekomenen. De vergadering wordt afgesloten met een gedicht.

Adriaan Sterken.