De wijkgemeente bestaat uit de samenvoeging van verschillende wijken met verschillende achtergronden. In de diensten wordt geprobeerd om die verschillende achtergronden goed tot hun recht te laten komen. Niet elke kerkdienst heeft dezelfde liturgie, en liturgische vormen veranderen in de tijd.

De Werkgroep Liturgie en Eredienst bespreekt vormen van vieringen, ingekomen ideeën en aanpassingen voor de diensten. Er wordt speciale aandacht gegeven aan de bijzondere perioden van het kerkelijk jaar, zoals Adventstijd en de Veertigdagentijd. Door met de predikanten, kinderdienst, tienerdienst, bloemendienst en andere geledingen in de kerk goed af te stemmen, ontstaat een voor de gemeenteleden herkenbare lijn in de diensten.

In de werkgroep Liturgie en Eredienst zitten de wijkpredikanten, een ouderling, de cantor/organist, en vertegenwoordigers van de bloemendienst, de kinderdienst, de cantorij en zanggroep l ‘Esprit.

De commissie brengt haar adviezen en voorstellen in bij de wijkkerkenraden.
voorzitter Ds. Marissa van Meijl-Buitink
Secretaris: Roelof Potters, roelof@familiepotters.nl .