De werkgroep houdt zich, samen met de Reformierte Gemeinde in Dresden, sedert 1990 bezig met de verbetering van de levensomstandigheden van de bewoners van drie dorpen in Transsylvanië (Roemenië), te weten Copand, Stina de Mures en Gabud.

Rekeningnummer: NL35INGB0005518205 t.n.v. Werkgroep Dresden-Roemenië, Harderwijk

In de achterliggende jaren zijn er diverse projecten gerealiseerd, zoals de bouw en financiering van een gemeenschapshuis met woning voor de dominee. Er is met hulp van de werkgroep een gasnet aangelegd en er is gezorgd voor een schoon drinkwatervoorziening.
Voor deze activiteiten hebben de gemeenteleden van de PGH ruimhartig bijgedragen via giften en de jaarlijkse speculaasverkoop.

Met ons Onderhoudsfonds zijn wij nog altijd bezig om de door ons gebrachte machines te onderhouden en zo nodig te repareren.  De oorspronkelijke combine is inmiddels vervangen door een andere (tweedehands) machine, die in de oogsttijd van juni tot november goede diensten verricht. Ook de twee tractoren worden door ons bedrijfsklaar gehouden. Verder zijn er in de loop der jaren allerlei machines vanuit Harderwijk naar Stina de Mures gebracht, zoals, ploegen, eggen, een balenpers en een hakselmachine. ze zijn voor het grootste deel eigendom van de plaatselijke kerk en worden door Arpad, onze contactpersoon, geleased. Hij betaalt hiervoor geld aan de kerk, die daardoor inkomsten heeft. Arpad runt hiermee een soort loonbedrijf, waar de inwoners van de dorpen voor een luttel bedrag gebruik van kunnen maken om hun stukje land te bewerken.

Verder is er het Noodfonds, dat door ons ieder halfjaar aangevuld wordt tot 1000 euro. Suzi, de vrouw van Arpad, beheert dat fonds en overlegt met ons over de bestedingen. Veelal zijn dat plotseling optredende situaties, zoals ziekte, ongelukken of sterfgevallen. Per geval wordt bekeken hoeveel geld zij mag uitgeven.

Als derde hebben wij het Broodfonds opgezet. Hieruit worden enkele weduwen en de meest arme gezinnen iedere maand van een voedselpakket voorzien, ter waarde van 25 euro.

Eens per jaar brengen wij bij ieder gezin in de drie dorpen een voedselpakket ter waarde van ongeveer 15 euro. Dit gebeurt doorgaans tijdens onze najaarsreis. De levensmiddelen worden ingekocht bij een groothandel in Roemenië zelf.

Winteractiviteiten 2023-24 (12-10-2023)

Verslag van de Roemenië Voorjaarsreis 2023

Update vanuit werkgroep – maart 2023