Gelukkig begrijpen we in onze gemeente goed dat de wereld veel groter is dan Nederland. Voor Zending en Werelddiaconaat is dan ook veel aandacht. De meeste informatie die onze Protestantse Gemeente ontvangt is afkomstig van Kerk in Actie, de landelijke organisatie die namens een aantal kerken in Nederland contacten onderhoudt met kerken en christelijke organisaties over de hele wereld en honderden projecten van lokale partners steunt. Het is dus al lang geen eenrichtingsverkeer meer waarbij wij vanuit Nederland zouden bepalen wat de prioriteiten zijn die moeten worden aangepakt. En omgekeerd inspireren en bemoedigen zij ons in Nederland en bevragen ons op onze geloofsbeleving en op wat dat voor ons handelen betekent. In onze gemeente is al jaren een werkgroep ZWO actief. We  proberen gemeenteleden zo goed mogelijk op de hoogte te houden hoe kerken elders de blijde boodschap doorgeven en inspelen op de noden in hun omgeving. Bij collecten voor ZWO delen we filmpjes via de beamer, in de 40-dagentijd zijn er boekjes voor geïnteresseerden, we schrijven in SamenGeroepen of we staan na een kerkdienst met brieven en handtekeningenlijsten voor Amnesty International of voor een groet aan gevangenen in binnen- en buitenland.
Gemeenteleden krijgen ook bij de actie Kerkbalans de mogelijkheid om bij te dragen voor ZWO. Uit de lijst van projecten van Kerk in Actie kiezen we 3 projecten die we enkele jaren steunen, we besteden hieraan ongeveer 80% van het geld dat we binnen krijgen.

LEDEN ZWO-COMMISSIE (nov. 2023): Willemien Holtrop (waarnemend voorzitter), Cora Pluim (secretaris), Jan Molenberg (penningmeester), Ate Kuiken en Philips Wassenaar. Contactadres: Cora Pluim, tel.0341 453802, zwo@pgharderwijk.nl

Projecten die de PGHarderwijk steunt voor  2022/2023

1 Colombia een vakopleiding voor jonge vluchtelingen W9200891

Colombia zwo

Vanwege de politieke en economische crisis in hun land, steken vele Venezolanen de grens over naar buurland Colombia op zoek naar bestaanszekerheid. Met name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. De Colombiaanse organisatie Renacer geeft jongeren, met steun van Kerk in Actie, voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in de handen van mensensmokkelaars vallen. De jongeren krijgen ook een vakopleiding, zoals een koksopleiding, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen. Met de steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen/jongeren beschermen en begeleiden.
Het project wordt gesteund met €10.000 in 2023

2 Zuid-Sumatra Z009142

Zuid Sumatra

Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel boeren zijn arm en er zijn veel conflicten over landeigendom. Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra, leert boeren op te komen voor hun rechten, leert hen ecologische landbouwmethoden waarmee de grond gezond blijft en de opbrengst toeneemt. Yabima helpt de boeren ook bij het opzetten van spaar- en kredietgroepen, zodat zij kunnen investeren in nieuwe zaden of een stalletje om hun producten te verkopen. Daarnaast organiseert Yabima activiteiten voor mensen met verschillende religies en etnische achtergronden, met als doel respect en begrip voor elkaar te krijgen.
Het project wordt gesteund met €15.000,- in 2022, 2023 en 2024.

3 Egyptisch Bijbelgenootschap    Z009195


Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Dankzij dit jaarlijkse bijbelspel, landelijk georganiseerd door het Egyptisch Bijbelgenootschap, lezen tienduizenden kinderen (6-12 jaar) tóch bijbelverhalen. En hun familie doet mee! De kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Dat is een groot feest met cabaret en muziek en de kinderen krijgen allemaal een kleurplaat van een bijbelverhaal. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hadden geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde Bijbel. Ieder jaar staan er een of meer nieuwe bijbelboeken centraal in de competitie.
Het project wordt in 2022, 2023 en 2024 gesteund met €15.000,- 

                                        —————————————————————————

KLEINERE PROJECTEN
Daarnaast steunen we projecten die voor het merendeel worden aangedragen door mensen in Harderwijk. Enkele voorbeelden:
Stichting Muhoza geeft steun d.m.v. microkredieten aan weduwen en wezen in Rwanda voor verbetering van leefomstandigheden, onder andere door het bouwen van biogasinstallaties.
Stichting FEMME is een kleinschalig dorpsproject in Togo en draagt bij aan scholing van meisjes en wil er voor zorgen dat meisjes een betere toekomst krijgen
Verder o.a. Wycliffe Bijbelvertalers (Wilma Wolthuis), Jeugd met een Opdracht Heerde (Louise ten Wolde), Stichting Geef een Lach, opvang kinderen in Moldavië (Job Burger), Stichting MAF en Edukans. 
Uw belangstelling en financiële steun wordt zeer gewaardeerd door de betrokken mensen en organisaties, zij ervaren het ook als bemoediging. Namens hen en ons: hartelijk dank! 
Bij Oikocredit is een legaat geplaatst. Oikocredit investeert in microkredieten aan kleine ondernemers in Latijns Amerika, Afrika en Azië die daarmee zelf aan hun toekomst kunnen bouwen.

Inzameling postzegels en cartridges
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, mobieltjes, cartridges en munten worden in kerken door het hele land ingezameld voor Kerk in Actie. Zeker waardevol om aan mee te doen. In de Plantagekerk en Regenboog staan dozen waarin u alles kunt deponeren.
Geen waarde voor verzamelaars (helaas) hebben dubbele kaarten (behalve voor een goed doel) en zelfgemaakte kaarten, dus die a.u.b. niet inleveren.
Coördinator Plantagekerk Ina Lobensteijn, tel 0341 432186, wimenina@versatel.nl,
Regenboog Grietje Assies: 0341 420026.

Diaconie

Voorzitter: Wim Bouw
voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl

Scriba: Dirk Westra 
cvd@pgharderwijk.nl

Penningmeester: Marcel de Vries
penningmeester.cvd@pgharderwijk.nl

NL 39 RABO 03 17 71 49 96

Diaconie

Werelddiaconaat

Voorzitter:  Willemien Holtrop (wnd)

Secretariaat: Cora Pluim

zwo@pgharderwijk.nl

Rekeningnummer:

NL 42 RABO 03 17 71 45 54

Zending en Werelddiaconaat