met hart en ziel geloven

Onder deze noemer biedt de wijkgemeente ook dit seizoen een aantal gespreksgroepen en -avonden aan. Meer informatie over deze groepen en de overige toerustingsavonden vindt u hieronder.

GESPREKSGROEPEN

16+ groep

De 16+  groep bestaat uit acht tieners en begin twintigers. We spreken een aantal keer per half jaar af. We zijn belangstellend naar geloof en alles wat ermee te maken heeft. Soms eten we vooraf samen. Binnenkort gaan we het eens over belijdenis hebben: wat is dat en is dat iets voor mij?  In de Plantagekerk is ook zo’n gespreksgroep. Info: ds. David Kroeze, d.kroeze@pgharderwijk.nl of 06 168 563 92

30+ gespreksgroep

Wil je je wat verdiepen in geloof en misschien wel belijdenis doen? De 30+ gespreksgroep is een enthousiaste betrokken groep 30plussers, waarbij je het 30 plus gerust heel ruim mag nemen. Een aantal deelnemers heeft in 2022 belijdenis gedaan. Dat heeft verdieping gegeven, maar ook openheid naar nieuwe leden. Momenteel zijn er negen deelnemers. We komen eens per maand bij elkaar. Info: ds. David Kroeze, d.kroeze@pgharderwijk.nl of 06 168 563 92

40+ groep

De 40+ groep komt één keer per maand bij elkaar. We praten dan over actuele thema’s die te maken hebben met het geloof en die onszelf bezighouden. De bijeenkomsten worden in kleine groepjes voorbereid. De groep bestaat op het moment uit 10 deelnemers.

Contactgegevens: Erna Minor–van Leeuwe,  ernam@solcon.nl,  0341 492 843

PLUSgroep

De Plusgroep is een gespreksgroep voor Bijbelstudie en bezinning op relevante aspecten van geloof en christelijk leven. De onderwerpen worden bij toerbeurt door de leden voorbereid. Er is ruimte voor gesprek, creativiteit en betrokkenheid bij en met elkaar. De frequentie, de plaats en de inhoud bepalen we met elkaar. Heb je zin om eens met ons mee te doen? Dat kan altijd. Wees welkom. Wil je meer weten? Voel je vrij om contact op te nemen met Anita Oosterloo, joly.anita@gmail.com, 06 144 683 95

70/80+ groep

De 70/80+ groep komt eens in de drie weken bij elkaar. Aan de hand van de Bijbel worden onderwerpen besproken. Bovendien is het een manier om bij elkaar betrokken te blijven en naar elkaar om te zien. Voor meer informatie kun je terecht bij Grietje Assies, grietje.assies@gmail.com

Een nieuwe 70/80+ groep

Er is vanuit de Regenboog een gespreksgroep voor iedereen rondom de 65/70/80 jaar. Op dit moment zijn we met negen personen. Er is ruimte voor nog één of twee personen om mee te doen.

We zijn ruimdenkend en staan open voor alle meningen, met een blik op geloofsbeleving en een blik in de Bijbel. Het kunnen delen en luisteren is onze missie. Na een telefoontje kunnen we overleggen of het wat voor je is. Voor meer informatie kun je terecht bij Henny Stam, 06 455 885 98

Bogen-gespreksgroep
Er is een gespreksgroep die bestaat uit bewoners van ‘de Bogen’ aan het Triasplein. De groep komt 1x per maand bij iemand aan huis om aan de hand van boekje een Bijbels onderwerp te behandelen. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wim Schut, wschut1@gmail.com of Ineke Willemse, inekewillemsesakko@gmail.com

Gebedsgroep

Bidden is spreken met en luisteren naar God
Als gebedsgroep komen we 2x per maand bij elkaar in Kerkelijk Centrum de Regenboog We ontmoeten elkaar op de tweede en vierde donderdagavond van de maand van 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur. We zingen een paar liederen en lezen een gedeelte uit de Bijbel. Daarna bidden we met elkaar voor het plaatselijke kerkenwerk, voor lief en leed in de gemeente en voor overige zaken die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier.
Als jij het moeilijk vindt om mee te bidden… Meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Het gaat om het samenzijn en luisteren naar God. Je kunt ook gebruik maken van de gebedsapp:  06 139 483 96. Wij bidden als gebedsgroep ook voor deze voorbeden.
Iedereen is van harte uitgenodigd ! Mocht je gebedsonderwerpen hebben of mensen weten die gebed nodig hebben, dan kun je mailen of bellen naar Gemma de Groot, gsmdegroot@gmail.com, 0341 414 086

Elke eerste maandag van de maand is er van 10-11.30 koffie in het Wijkhuis aan het Triasplein.