Expositie “Leef je geloof”

Hits: 71

Geworteld
Deze week aandacht voor. Schilderij: ‘Geworteld’ ( hangt in de bovenzaal van de Regenboog) Wat zijn je wortels? Wat is je vrucht. Je hebt wortels nodig om te groeien, om vrucht te dragen. Waar ben jij geplant? Wat is zichtbaar en wat niet. Geworteld in Christus.

We kijken vaak naar wat we zien maar God zegt dat juist het onzichtbare belangrijk is. Het kleine is bij Hem van grote waarde. Dat mag je koesteren en beschermen. Het schilderij kan ook gedraaid worden. God keert soms alles om. Bij Hem zijn alle dingen mogelijk Hebreeën 11:1 Het geloof legt de grondslag van alles waarop we hopen, de waarheid van wat we niet zien. Het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare Romeinen 11:8 Niet jij draagt de wortel maar de wortel draagt jou Matth 17:20 Geloof hebben als een mosterdzaadje waaruit een grote boom kan ontstaan Matth 13:5-6 Toen de zon er op ging schijnen verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had.
Gery van Rijn