Werkgroep Dresden-Roemenië

Hits: 182

kerstpost

Werkgroep Dresden-Roemenië. De werkgroep heeft dit jaar maar 1 actie gehouden. De overige hebben zij afgelast i.v.m. corona. Maar het werk richting Roemenië is wel gewoon doorgegaan. De groep is in het voorjaar niet op reis geweest ook daar heerst corona en de grens is gesloten.

De vaste giften / ondersteuningen zijn doorgegaan, zoals broodfonds, voedselpakketten en noodhulp. De pakketten van oktober 2019 zijn begin 2020 door de gemeenteleden zelf rondgebracht. Dit was weer een goede activiteit om alle bewoners te bezoeken maar men ziet liever dat de werkgroep dit doet. Voor deze herfst staan altijd 2 acties gepland: speculaas verkoop door geheel Harderwijk en kerst-postbezorging. Er is al besloten, gezien het verergeren van de corona, de verkoop van speculaas niet te doen. Dit is een groot bedrag wat we nu niet kunnen gebruiken voor de fondsen e.d.. de kerstpost gaat wel door. Ook deze herfst gaat de groep niet naar Roemenië. Er wordt met een andere organisatie een transport georganiseerd om veel producten, vooral hygiënische verband, daar te bezorgen. In november komt er een nieuwsbrief met diverse onderwerpen, ook over hoe het met corona in Roemenië gaat. In de nieuwsbrief staan de mogelijkheden om de werkgroep te ondersteunen, er wordt dan ook een acceptgirokaart bijgevoegd. Ook staat hierin hoe de kerstpost verloopt. In 2021 bekijkt de werkgroep wat voor acties er gedaan zullen worden.
Namens de werkgroep, Durk Reitsma.