De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) is een veelkleurige maar ook veelvormige geloofsgemeenschap. We kennen verschillende vormen van kerkdienst; er valt wat te kiezen, in beide kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk Centrum De Regenboog

EREDIENST

Elke zondag biedt de PGH minimaal twee, vaak drie kerkdiensten. Ze sluiten doorgaans aan bij wat elders in de PKN gebruikelijk is. We hebben bijzondere aandacht voor een mooie liturgie, begrijpelijke taal, aandacht voor de jeugd en goede muziek. Naast deze reguliere erediensten houden wij bijna elke week in de Plantagekerk een tweede dienst met een afwijkend karakter. Dat is meestal een Fonteindienst (aanvang 11.30 uur) en anders een zg. Fakkelviering.

FONTEINDIENSTEN
Binnen de PGH is het Fonteinwerk een vernieuwende en uitdagende vorm van kerk zijn. Met eigentijdse taal en muziek (doorgaans met een band) is de commissie Fonteindiensten steeds op zoek naar werkvormen die aansluiting vinden bij mensen van deze tijd. Het Fonteinwerk wil aanspreken bij iedereen, gelovig of niet (meer), kerkelijk of juist niet, jong of wat ouder. De Fonteindiensten zijn elke eerste, tweede en derde zondag van de maand om 11.30 uur in de Plantagekerk. Zie ook http://www.fonteinwerk.nl/

FAKKELVIERINGEN
Wijkgemeente Plantagekerk organiseert circa 8 maal per jaar op de vierde zondag van de maand om 11.30 uur een Fakkelviering. Fakkelvieringen zijn het overkoepelende begrip voor ‘andere’ diensten, in 2009 ontstaan vanuit een verlangen naar eigentijdse, laagdrempelige vieringen. Om de meer traditioneel ingestelde kerkganger niet tekort te doen is de Fakkelviering een tweede dienst, na(ast) de gebruikelijke ochtendviering. De vieringen sluiten deels aan bij de ook elders bekende Taizé-viering en Thomas Celebration.

De Thomas Celebration wordt gekenmerkt door verstilling, verbeelding en beweging. Na een gezamenlijke aanvang gaan de gemeenteleden uiteen om het thema van de viering in een van de kerkruimten tijdens een korte activiteit (workshop) van de eigen voorkeur verder in te vullen. De afsluiting is weer gezamenlijk.

De Taizé-viering kenmerkt zich door een sfeer van lezingen, meditatie, gebed en korte, zich herhalende Taizé-liederen. De kerk is gedempt verlicht met veel kaarsen. De viering is vanwege de contemplatieve sfeer ’s avonds, aanvang 19.00 uur.

DE TIENERVIERING en de periodieke ‘Diensten voor Jong & Ouder’ is een ochtenddienst die in de voorafgaande weken met de tieners is voorbereid en door hen wordt uitgevoerd, bedoeld om ook jongeren en jonge ouders aan te spreken.

CANTATEDIENSTEN
De PGH heeft een rijke traditie van Cantatediensten: avonddiensten rond een Bachcantate of ander stuk van Bach, en ingeleid door een overdenking. Medewerking verlenen een koor en orkest. De Cantatediensten zijn drie zondagen per jaar om 19.00 uur.

STEP4WRD DIENSTEN
De step4wrd-diensten in de Regenboog, eens per twee maanden, zijn voor jong en oud. Door middel van leuke muziek, een interactief moment, korte maar krachtige preek en een vragenronde zorgen we ervoor dat je opgeladen weer naar huis toe gaat. In onze diensten is er dus ook een vragenronde, want je luistert vast wel eens naar een preek en snapt bepaalde dingen nog niet helemaal. Tijdens de dienst is er de mogelijkheid om vragen te stellen zodat je voldaan naar huis gaat. Traditie is dat de step4wrd wordt afgesloten met een broodje knakworst… (alleen daarvoor zou je al eens moeten komen!). De data kun je vinden in de Zondagsbrief, in SamenGeroepen en via sociale media.

RAINBOW EVENT
Een Rainbow Event is een viering met aansluitend de mogelijkheid mee te doen aan een aantal workshops. We sluiten af met een maaltijd. We bereiden het vaak voor met een aantal mensen. Heb je een idee voor een thema? Laat het weten!

TOP 2000 DIENSTEN
Een avonddienst in de Regenboog, doorgaans eind december, bedoeld voor een breed en jeugdig publiek (oudere jongeren zeker welkom!). Het draait allemaal om popmuziek, met de spotlight op de liedteksten; veel popmuziek heeft een religieuze ondertoon, denk bijv. aan U2 en Elvis Presley…