Onze Protestantse Gemeente Harderwijk kent een Vertrouwenscommissie, ingesteld door de Algemene Kerkenraad. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de kerk voor.

In geval u of jij dit ziet of merkt in onze PGH, kunt u altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen worden benaderd door elk lid van de PGH, jong of oud, predikant, ambtsdrager, medewerker, vrijwilliger of gewoon gemeentelid, in die situaties waar u of jij je niet veilig voelt binnen de gemeente en daarover in strikt vertrouwelijke sfeer wil(t) praten. Ook (financiële) misstanden binnen de gemeente kunnen bij de vertrouwenspersonen worden gemeld. De vertrouwenspersonen zijn lid van de PGH, maar niet bestuurlijk betrokken. Het zijn: 

Anita Oosterloo: 

‘De Regenboog is mijn kerkelijk thuis. Ik ben best actief in en rondom de gemeente, al zeg ik het zelf. Ruim 40 jaar ervaring in het basisonderwijs. Daar geleerd dat het fijn is voor kinderen en volwassenen om eens ergens je verhaal kwijt te kunnen als je denkt: ‘In deze situatie kan of kom ik niet verder’. Of als je iets merkt waarvan je vindt dat het niet terecht is of dat er situaties zijn die ‘echt niet kunnen’. Wie luistert er dan? Dat heb ik op de scholen waar ik heb gewerkt, kunnen en mogen doen. Gelukkig is het niet vaak voorgekomen. Maar te weten dat die ruimte er is en nu ook in de kerk gecreëerd wordt, is wel belangrijk. Ik werk daar graag aan mee en ik sluit me bij Bert aan die de gemeente toewenst dat het zelden nodig zal zijn. Je kunt mij bereiken met een email aan vertrouwenscommissie.Anita@pgharderwijk.nl

De tweede vertrouwensfunctie is momenteel vacant.