Onze Protestantse Gemeente Harderwijk kent een Vertrouwenscommissie, ingesteld door de Algemene Kerkenraad. 

Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de kerk voor.

In geval u of jij dit ziet of merkt in onze PGH, kunt u altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Zij kunnen worden benaderd door elk lid van de PGH, jong of oud, predikant, ambtsdrager, medewerker, vrijwilliger of gewoon gemeentelid, in die situaties waar u of jij je niet veilig voelt binnen de gemeente en daarover in strikt vertrouwelijke sfeer wil(t) praten. Ook (financiële) misstanden binnen de gemeente kunnen bij de vertrouwenspersonen worden gemeld. De vertrouwenspersonen zijn lid van de PGH, maar niet bestuurlijk betrokken. Het zijn: 

Anita Oosterloo: 

Anita Oosterloo: 

‘De Regenboog is mijn kerkelijk thuis. Ik ben best actief in en rondom de gemeente, al zeg ik het zelf. Ruim 40 jaar ervaring in het basisonderwijs. Daar geleerd dat het fijn is voor kinderen en volwassenen om eens ergens je verhaal kwijt te kunnen als je denkt: ‘In deze situatie kan of kom ik niet verder’. Of als je iets merkt waarvan je vindt dat het niet terecht is of dat er situaties zijn die ‘echt niet kunnen’. Wie luistert er dan? Dat heb ik op de scholen waar ik heb gewerkt, kunnen en mogen doen. Gelukkig is het niet vaak voorgekomen. Maar te weten dat die ruimte er is en nu ook in de kerk gecreëerd wordt, is wel belangrijk. Ik werk daar graag aan mee en ik sluit me bij Bert aan die de gemeente toewenst dat het zelden nodig zal zijn. Je kunt mij bereiken met een email aan vertrouwenscommissie.Anita@pgharderwijk.nl

 Bert Maarleveld:     

‘Ik ben lid van de Plantagekerk, huisarts van beroep, inmiddels gepensioneerd, maar nog als waarnemer werkzaam. In de ruim dertig jaar dat ik praktijk heb gehad in Harderwijk heb ik de Harderwijkse samenleving goed leren kennen en waarderen. In mijn werk heb ik meerdere malen opgemerkt dat mensen worstelden met onrecht dat hen was aangedaan. Soms jaren later kon dat pas ter sprake komen. Wat een opluchting kon het dan zijn eens een luisterend oor te krijgen en wat ontroerend kon het soms zijn dat vertrouwen te krijgen. Als vertrouwenspersoon hoop ik dat luisterend oor te kunnen zijn, maar wens de gemeente toe dat dat zelden nodig zal zijn. Ik ben te bereiken via vertrouwenscommissie.Bert@pgharderwijk.nl

De Vertrouwenscommissie is ingesteld door de Algemene Kerkenraad op 14 september 2020.