Er is altijd wat te doen in een levende gemeente. Bouwt u, bouw jij mee? .

We hebben een aantal voorbeelden van activiteiten in de Regenboog verzameld, waarbij de huidige vrijwilligers heel erg graag nieuwe mensen verwelkomen,
zodat we met elkaar deze activiteiten kunnen blijven voortzetten.
We vermelden bij het noemen van de taken/functies in het kort wat de bedoeling is.

U en jij zijn uiteraard van harte welkom om eerst meer informatie te vragen via: regenboogvacatures@pgharderwijk.nl  of 06-8355 8143.

Ouderling pastoraat
Gemeenteleden bezoeken – rond bijzondere levensgebeurtenissen, als mensen nieuw binnenkomen en als gemeenteleden  daar om vragen. Luisteren naar hun verhaal – en zo even met hen oplopen.  Verder gemeentebijeenkomsten organiseren. Collegiaal overleg met kerkenraad en pastorale team.

Bedienen van de beamer en de kerk-tv
Digitaal handige mensen die de dienst goed in beeld kunnen brengen. We streven naar 1 keer per 6 weken op het rooster.

Gastvrouwen / Gastheren
Eenmaal per 6-8 weken de kerkdienst voorbereiden door alles klaar te zetten op het liturgisch centrum (o.a. bloemen, kaarsen, bijbel en water). 

Instrumentalist
Geef samen en in overleg met de organist/pianist een extra muzikaal tintje aan de kerkdienst.

Rolstoelbegeleider
Wl jij zo nu en dan gemeenteleden, die gebruik maken van een rolstoel, halen van en brengen naar huis rond de kerkdiensten van 10.45 uur?

Schoonmaken kerk
Eens in de 4-6 weken op vrijdagmorgen vanaf 9.00 uur – ongeveer 11.00 uur met een groepje vrijwilligers de kerk schoonmaken, zodat we zondags in een frisse, schone kerk diensten kunnen houden.

Schoonmaken kerk (zaterdag na Kidspoint):
Mensen die samen met anderen letterlijk de handen uit de mouwen willen steken door schoon te maken nadat onze jongeren een Kidspoint-avond hebben gehad; 5 maal per jaar.

Pastoraal bezoekteam

Wij bezoeken mensen die daar om vragen en we luisteren naar hun verhaal. Zo lopen we een eindje met elkaar op. In teambijeenkomsten en overleg met predikant of ouderling inspireren we elkaar. Samen het spoor van God en mens te bespeuren en te benoemen is echt een bijzondere ervaring.

Diaken

“Doeners” met compassie voor de medemens dichtbij en ver weg, die handen en voeten willen geven aan de diakonale taak van de kerk (zaken m.b.t. collectes, Avondmaal, Kerstpakkettenactie, ondersteuning individuele hulpvragers, voedselbank etc.)

Activiteiten voor onze jongeren en kleine(re) kinderen:

  • Crèche

Tieners en volwassenen die tijdens kerkdiensten willen oppassen op onze 0 tot 4-jarigen in de gemeente.

  • Leiding Kinderdienst

Bijbelverhalen creatief doorvertellen aan kinderen tijdens de kerkdienst in een nevenruimte. Uiteraard overleg met collega’s – elkaar inspireren.

  • Leiding Tienerkerk

Jongeren tijdens hun eigen tienerdienst op zondagmorgen begeleiden.

  • Clubleiding:

Een leuke groep kinderen van groep 3 t/m 8 zoekt enthousiaste clubleiders om hen leuke, gezellige, (on)zinnige uren samen met hun leeftijdsgenoten te bezorgen. We hebben activiteiten met Bijbellezen, knutselen, spelletjes spelen.

  • Leiding disco

Je bezorgt kinderen van groep 5  t/m 8 een leuke discoavond op het Zoldertje van de Plantagekerk. De avonden duren tot 22:00 uur. De avond is opgedeeld in twee delen, dus je kunt er ook voor kiezen alleen het eerste of tweede gedeelte aanwezig te zijn.

Is er in deze Regenboog aan activiteiten iets bij wat jou/u interesseert?

Neem dan graag contact via onderstaand emailadres of telefoonnummer. We sturen je/u een uitgebreidere beschrijving toe en leggen contact met iemand van de betreffende activiteit om jou/u beter te informeren.

Namens de werkgroep vacatures Regenboog
Lucia Haveman
regenboogvacatures@pgharderwijk.nl / 06-8355 8143