De werkgroep Dresden-Roemenië heeft noodgedwongen in de Corona-jaren op een laag pitje gestaan en een groot gedeelte van haar akties niet kunnen uitvoeren.Ook was het niet mogelijk reizen naar Roemenië te organiseren, mede vanwege de oorlog in Oekraine. De dorpen van onze partnergemeente liggen n.l. ongeveer 200 KM van de grens met dat land. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij helemaal hebben stil gezeten!

Wij hebben door middel van onze Nieuwsbrief en publicaties in Samen Geroepen de leden van onze gemeente op de hoogte proberen te houden van de stand van zaken. Daarop hebben erg veel mensen gereageerd door een geldelijke bijdrage te leveren. Hierdoor konden wij de financiele steun steeds voortzetten. Die steun bestond, zoals altijd, uit het aanvullen van onze fondsen, noodfonds, broodfonds en onderhoudsfonds. Ieder jaar hebben wij in de maand oktober alle inwoners van een voedselpakket kunnen voorzien. Natuurlijk zijn ook in Roemenië de prijzen van levensmiddelen sterk gestegen, zodat een pakket tegenwoordig ongeveer 25 euro is gaan kosten. Op het noodfonds wordt regelmatig een beroep gedaan. Hiermee kunnen we mensen helpen, die plotseling in een noodsituatie zijn komen te verkeren. Zoals ziekte, ongeval of een sterfgeval. Wij vullen ieder halfjaar het noodfonds aan tot 1000 euro. Zusi, onze contactpersoon overlegt van geval tot geval of er echt sprake is van een noodgeval.
Zoals bekend, krijgen de meest arme gezinnen iedere maand een voedselpakket uit het broodfonds. Hiermee is ook een bedrag gemoeid van 5000 euro per jaar. Nieuw is dat wij ook een bijdrage zijn gaan leveren voor het onderhoud van het gemeenschapshuis.
Met onze steun is dat in de jaren 1992 tot 1997 gebouwd . Op dit moment zijn wij bezig diverse onderdelen van de centrale verwarming en waterleiding te vervangen. Doordat er abnormaal veel kalk in het water zit zijn leidingen en kranen aangetast en moeten vervangen worden. Ook moet er een installatie ingebouwd worden om het kalk eruit te filteren. Ieder jaar gaat er een groep van ongeveer 10 jonge mannen naar onze dorpen om daar allerlei werkzaamheden aan te pakken. In oktober 2021 is een oud  schooltje, dat eigendom is van de kerk, compleet omgebouwd tot mortuarium. Binnen en buitenkant zijn opgeknapt en zien er keurig uit. Onze werkgroep heeft een koeltafel gefinancierd, zodat de overledenen daar opgebaard kunnen worden. Hoewel het schooltje eigendom was van de protestantse kerk, mogen ook de leden van de orthodoxe kerk hiervan gebruik maken. Men betaalt hiervoor het luttele bedrag van (omgerekend) 10 euro. Om dit alles te financieren kunnen we gelukkig tegenwoordig weer volop aktie voeren!
De gemeente heeft dat kunnen merken met de speculaasverkoop, de bezorging van de kerstpost en de worstenverkoop.
Onze nieuwsbrief, dit jaar een jubileumuitgave wegens 30jarig bestaan, is ook nu weer goed gelezen. Voor de laatste keer konden wij een acceptgirokaart bijvoegen, waarop een prachtig bedrag op onze rekening werd bijgeschreven. Genoeg om een jaar lang onze fondsen te vullen! Van de werkgroep de Kerk naar Buiten ontvingen wij ook een bedrag van 1000 euro. Dit is bestemd voor evangelisatie onder de jeugd van de dorpen in de omgeving van Stina de Mures. Ieder jaar wordt er door het predikants echtpaar, Tamas en Eva, een bijbelweek georganiseerd. De jeugd logeert dan in het gemeenschapshuis en wordt verzorgd door een aantal vrouwen uit het dorp