Wie zich voorbereidt op de huwelijksdag kan daarbij ook een beroep doen op de kerkelijke gemeente voor een trouwviering. Als beiden lid zijn van dezelfde gemeente ligt het voor de hand om daarvoor de wijkpredikant te vragen. Neem op tijd contact op met hem of haar om afspraken te maken. Een paar maanden van te voren is echt niet te vroeg. Na een kennismakingsgesprek zullen er afspraken worden gemaakt over de voorbereiding van de dienst.

Omdat niet ieder kerkgebouw even geschikt is om met een kleine groep een kerkdienst te houden, kan in plaats van het kerkgebouw van de wijkgemeente ook een andere geschikte ruimte worden gezocht. 

Wat is het eigene van een trouwviering? In Nederland trouwen mensen ‘voor de wet’. Dat wil zeggen dat de huwelijkssluiting plaatsvindt op het stadhuis of een locatie van het stadhuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal wijzen op de rechten en plichten die volgens de wet aan het huwelijk verbonden zijn. Over liefde en trouw gaat het daar niet. In de kerk bekijken we het huwelijk vanuit een andere invalshoek: het is een verbond van liefde en trouw. Mensen die dat verbond voor God en zijn gemeente sluiten mogen gezegend worden. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze voorgangers / pastoraal medewerkers. zie hiervoor contact https://www.pgharderwijk.nl/contact