Wat bindt ons in onze Protestantse Gemeente Harderwijk? Wat is de essentie van onze (geloofs)gemeenschap? Wat is de essentie van ons geloven? Hoe geven we vorm aan onze “eenheid in verscheidenheid”, Dat is in 2019 onderzocht door de werkgroep “Verleden Heden Toekomst” (Marja Bakker, Eelke van der Wal, Marjolijn Sijtsma, David Kroeze, Mathilde Tempert, Coen van Woerkom, Peter Scherpenisse en gemeentebegeleider Robert Mazier.

De werkgroep heeft de algemene kerkenraad het resultaat van haar werk aangeboden. Het is het document “Deelvisie in de PGH over “eenheid in verscheidenheid””. Dit is de visie op één bepaald aspect uit “Bouwen in Vertrouwen”, het beleidskader 2016-2020 van de PGH.

Een gemeentebreed proces leidde tot deze deelvisie. Uitgangspunt was een startdocument van de werkgroep Verleden Heden Toekomst, met acht actuele vragen rond eenheid in verscheidenheid. Dit werd besproken op gemeentemomenten in maart en april 2019. Hieruit komt deze deelvisie voort, als eindresultaat. Mét aanbevelingen zodat AK en kerkenraden komend kerkelijk jaar concreet ermee aan de slag kunnen. En hiermee kunnen zij samen met u werken aan een nieuw PGH beleidsplan – de opvolger/verlenging van Bouwen in Vertrouwen.

U kunt het document hiernaast via de link downloaden. Als u opmerkingen heeft over de inhoud of aanvullende vragen, neem dan contact op met de scriba van de Algemene Kerkenraad Marjolijn Sijtsma via email scriba.ak@pgharderwijk.nl.