Snuffelmarkt

De Snuffelmarkt is de kringloopwinkel van de Protestantse Gemeente. De Snuffelmarkt wordt gerund door vrijwilligers, de zg. PlusKlusgroep. U vindt ons aan de Fokko Kortlanglaan 181 (voormalige school De Wijde Blik). Al sinds 1975 geven wij goede gebruikte spullen een tweede leven. Hiermee dienen wij mensen die het financieel krap hebben en sparen we het milieu. De bescheiden winst wordt o.a. besteed voor renovatie van de Plantagekerk. Wij verkopen artikelen zoals huisraad, snuisterijen, kleding en p’s/cd’s (geen boeken), afkomstig van o.a. opruimacties van kerkleden. Uw Inbreng is welkom, mits gaaf en goed verkoopbaar. Openingstijden:
– elke 1e en 3e zaterdagmorgen van de maand 9 -12 uur
– elke 2e en 4e woensdagmiddag 13 – 16 uur.
Spullen brengen of eventueel ophalen elke dinsdagochtend 9.00 – 10.30 uur.
Contact: Hans de Fluiter, tel. 06 53442209 of jfluiter@solcon.nl.