Voor de pastorale zorg aan gemeenteleden van 80 jaar en ouder zijn de seniorenpastores verantwoordelijk. Zij zijn verbonden aan zowel De Regenboog, het Fonteinwerk als de Plantagekerk.

De term senioren omvat een zeer diverse groep ouderen. Sommige senioren zijn tot op hoge leeftijd vitaal en vol energie. Voor anderen komt het ouder worden met verlies van mobiliteit en alles wat daarmee samenhangt. De een heeft nog een vol en rijk sociaal en cultureel leven, bij de ander wordt het met de jaren wat stiller en komen andere accenten te liggen in het dagelijks leven. Waar bij de één de grote levensvragen opdoemen, heeft de ander deze al doorworstelt. Wij hopen dat ook in deze fase van het leven we elkaar ‘tot hand en voet’ mogen zijn. En daarbij is het ook onze hoop en verlangen dat verbondenheid gevoeld zal worden tussen de verschillende generaties.

Juist op de cruciale momenten in het leven, zoals bij ziekte en zorgen, is het van belang dat er een luisterend oor is, en we iets van Nabijheid te mogen ervaren. Daar willen onze seniorenpastores in samenwerking met het Pastorale Team Senioren (PTS) en de wijkmedewerkers zich graag voor inzetten.

Wanneer men 80 jaar of ouder is, zal wanneer daar behoefte aan is, regelmatig een wijkmedewerker op bezoek komen. De wijkmedewerker houdt op zijn of haar beurt de seniorenpastores op de hoogte in geval van bijzondere omstandigheden. Ook wanneer men het prettig vindt dat één van de seniorenpastors langs komt voor een bezoek, kan dat via de wijkmedewerker aangegeven worden. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks een beroep kunnen doen op de seniorenpastores voor pastorale bijstand. In overleg en indien gewenst kan er een Avondmaal viering gehouden worden bij u thuis of in het verzorgingshuis, omdat het voor sommige senioren niet mogelijk is om de dienst op de zondagmorgen bij te wonen.

Het Pastoraal Team Senioren organiseert vele activiteiten, waarbij u van harte welkom bent.
Zo zijn er de jaarlijkse Paas- en Kerstvieringen voor senioren. Voorafgaand aan de viering is er een gezellige lunch en volop tijd voor ontmoeting. Met de kerst ontvangt ieder senior gemeentelid tevens een kerstattentie, langsgebracht door één van onze vele wijkmedewerkers. Ook wordt elke maand de verjaardag gevierd met allen die in die zelfde maand jarig zijn. Men ontvangt daarvoor een persoonlijke uitnodiging en mag deze middag een gast (partner, kind, kennis of buur) meebrengen. Verder is er ieder jaar de gelegenheid om deel te nemen aan de rouwgroep.

Ook bij activiteiten die gemeentebreed worden aangeboden zoals ‘Praten met volle mond” of ‘De Herberg’ of de koffieochtend op donderdagochtend zijn senioren van harte welkom. Deze activiteiten vallen niet onder PTS.

Bij de coördinatoren/ouderlingen in de Plantagewijk en de Regenboog kunt u terecht met uw vragen en opmerkingen.

Seniorenpastores:
Wilma Steenbeek-Vlug (T: 06 44 588 995 w.steenbeek@pgharderwijk.nl
Frieda Meijers               (T: 06 48 395 986  f.meijers@pgharderwijk.nl

Coördinatoren Plantagewijk:  
Bert Dekker                       dekker@solcon.nl

Ouderling pastoraat De Regenboog:  Monica van Saarloos, 06 16 830372 pastoraat.regenboog@pgharderwijk.nl

Ouderling en Coördinator van de zorg-/verpleeghuizen:  Jolanda Kroon, T: 0341-410024 E: jolanda@kroondomein.net

Download hier het beleidsplan Seniorenpastoraat.