Jeugdwerk 0 -12 jaar de Regenboog 

Kinderen en jongeren nemen in de Regenboog een belangrijke plaats in. Wij hechtener aan dat zij op hun eigen wijze deel kunnen uitmaken van de gemeente.

op zondag: eredienst

Als het even kan worden kinderen actief betrokken bij de viering. Zo worden bij aanvang de tafelkaarsen door een van de kinderen aangestoken. Voor zij naar hun eigen ruimten gaan voor de kinderdienst is er een moment ‘voor grote en kleine mensen’. Dan wordt met een verhaal, een kort gesprek of een voorwerp alvast ingespeeld op de lezing die centraal staat.

Wanneer de kinderen terugkomen in de kerkzaal wordt een kinderlied gezongen. In de periode voor Pasen (Veertigdagentijd) en Kerst (Advent) volgen wij het project dat Kind op Zondag aanreikt.

Elke zondag helpen twee kinderen met de collecte. Bij binnenkomst in de kerk, kunnen ze een kaartje krijgen met daarop een plaatje van een collectezak. Als de collecte begint, komen ze naar  voren om te helpen met collecteren. Het kaartje leveren ze dan weer in.

crèche (0-4 jaar)

Elke zondag is er opvang voor de kleinsten van 0 tot 4 jaar. Deze opvang wordt volgens een rooster geregeld door de ouders en door tieners van onze gemeente.
Tijdens de inzameling worden de kinderen opgehaald zodat zij tijdens de zegen aanwezig zijn.

kinderdienst (4-12 jaar)

Elke zondag is er kinderdienst voor de kinderen van de basisschool. Er zijn 3 leeftijdsgroepen.
Voor de schriftlezingen gaan de kinderen naar hun eigen ruimten voor een verhaal en een verwerking. Na de preek komen zij weer terug in de kerkzaal.

drempelmomenten

Kinderen die 4 zijn geworden en daarmee groot genoeg voor de kinderdienst worden in september uitgenodigd voor een zogenaamde welkomstviering.
Van de kinderen die de basisschool verlaten neemt de kinderdienst afscheid in juni. Zo staan we als wijkgemeente stil bij deze overgangsmomenten.

Club

Informatie: Jeroen de Rooij, tel. 06-16208654

Locatie: De Regenboog
1x per twee weken,(even weken) start in de week van 26 september 2016:
groep 3/4 op maandag van 16:oo tot 17:00 uur
groep 5/6 op dinsdag van 19:00 tot 20:00 uur
groep 7/8 donderdag van 19:00 tot 20:15 uur
Kun je niet op deze dagen? Dan ben je welkom op alle woensdag van 18:30 tot 19:45 uur (Hevr.Gem. De Regenboog)

Kids Poiont is een feestelijke (vrijdag)avond voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Elke avond bruist van actie. Rondom een Bijbels thema wordt een Kids Point avond ingevuld. Zingen, swingen, samen eten, toneel spelen, sport & spel of creatief bezig zijn maken de programma’s elke weer compleet.

Kom naar Kidspoint in Kerkelijk Centrum De Regenboog op de volgende vrijdag van 18:00 tot 19.30 uur:
In 2016; 30 september en 18 november
In 2017: 20 januari, 17 maart en 19 mei. 

Contactpersoon: Reinou Groeneveld kidspoint@gmail.com