Predikanten en kerkelijk werkers PGH

Hits: 24206

Mevrouw Anne van Leeuwen is per 1 maart 2019 benoemd tot kerkelijk werker voor het seniorenpastoraat. Zij is de opvolger van Anna Marie Jansen die eind maart met pensioen ging. Hiermee is het pastoresteam van de Protestantse Gemeente Harderwijk weer compleet. De overige pastores zijn ds. Aad Woudenberg (Morgenwijk, Plantagekerk), ds. David Kroeze (Drielanden, Regenboog), ds. Marissa van Meijl-Buitink (wijkgemeente De Poorten, Plantagekerk), en de kerkelijk werkers Gertie van Dijk-Vermeulen voor het seniorenpastoraat en Petra Kiks als kerkelijk jeugdwerker.

Predikanten


Aad WoudenbergAad Woudenberg

Predikant van wijkgemeente "De Morgenwijk"

Mijn naam is Aad Woudenberg, jaargang 1953, geboren te Rotterdam. Na een opleiding tot onderwijzer aan de ‘Kweekschool met den Bijbel’ te Rotterdam ben ik gaan studeren aan de Theologische Universiteit te Kampen van de GKN. Daar deed ik mijn doctoraal examen op 5 maart 1982. Kerkelijke examens volgden in juni 1982 en september 1983. Intussen had ik ervaring opgedaan als onderwijzer in Genemuiden en als kerkelijk werker in Sloten (Fr). In Sloten heb ik met vrouw en kinderen ook een kleine drie jaar gewoond. Op 8 januari 1984 werd ik bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk te Hasselt (Ov) en op 14 augustus 1988 werd ik verbonden als predikant aan de Gereformeerde Kerk te Harderwijk. Sinds 1 mei 2004 ben ik predikant van de PKN. Na de fusie van de Gereformeerde Kerk van Harderwijk en de Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk mag ik mij predikant noemen van de PGH (Protestantse Gemeente van Harderwijk). Na de kerkelijke herverkaveling in 2014 ontstonden binnen de PGH drie nieuwe wijkgemeentes. Mijn werkterrein is de Protestantse Wijkgemeente De Morgenwijk. Op 22 december 1993 promoveerde ik aan de Johannes Calvijnstichting te Kampen tot doctor in de godgeleerdheid op het proefschrift “Kairos en het eeuwige nu; Een onderzoek naar het presentische en het futurische in Tillichs theologie van de geschiedenis.” Ik ben gehuwd met Marry Woudenberg-Luijendijk en heb drie kinderen.


Gertie van Dijk-VermeulenGertievanDijk1

Kerkelijk werker PG Harderwijk

 

Mijn naam is Gertie van Dijk-Vermeulen. Op 15 juni 1955 knipperde ik tegen het eerste levenslicht in de gemeente Dordrecht. Na mijn middelbare school bleek dat mijn eerste liefde de verstandelijk gehandicapte medemens was en ben ruim 6 jaar werkzaam geweest in een instelling in Monster als verpleegkundige en assistent fysiotherapeut. Mijn man en ik verhuisden van Den Haag naar Putten en kregen drie kinderen, die inmiddels getrouwd zijn en er voor gezorgd hebben dat ik mij oma mag noemen. Rond mijn 40e levensjaar heb ik de HBO studie theologie gevolgd in Zwolle. Na het behalen van de 2e graad ben ik catechese gaan geven in Doornspijk en heb later als jeugdwerker een jaar in Wezep gewerkt. In september 2001 kwam ik in Harderwijk bij de Nieuwe Kerk in dienst, opnieuw als jeugdpastor en later ook als ouderenpastor. In 2003 behaalde ik de 1e graad theologie op Windesheim Omdat ik inmiddels ook preekconsent had, ga ik regelmatig voor in kerkdiensten. Sinds september 2014 is het seniorenwerk bovenwijks getrokken en is mijn hoofdtaak nu om samen met Anna Marie Jansn er pastoraal te zijn voor de ouderen van PGHarderwijk Daarnaast ben ik ook mentor voor beginnende kerkelijk werkers. Buiten mijn werk om ga ik graag met gemeenteleden op reis naar Rome, cultuur en religie proeven of op meditatieve wandelvakantie in de bergen van Oostenrijk. Samen wandelen en samen in gesprek. Voor leerhuizen kun je mij vragen voor een avond meditatief schilderen of meditatieve wandelingen.


David Kroeze

Predikant van wijkgemeente "De Regenboog"

 

ROO06963ab

Officieel heet ik David Kroeze-Klep. Toen ik trouwde en Sonja mijn naam aannam, wilde ik ook haar naam. Onze familie is een klein stukje Harderwijk.Sonja is  er geboren en getogen. Ik heb haar ontmoet in Vroomshoop (vorige gemeente) aan het water en ze is erg blij dat ze nu weer langs haar favoriete Veluwemeer kan wandelen om tot rust te komen.  Mijn dochter van drie is, hoewel geboren in Vroomshoop, daarom toch half Harderwijkse. Ze heet Tirza en roept nu dat ze naar opa en oma gaat, die ook in Harderwijk wonen. En ze gaat bovendien naar de andere opa en oma in Kootwijk. En ik, wat ben ik dan? Vuilnisbakkenras, zeg ik dan altijd: geboren Hoogeveener, opgegroeid in Leeuwarden, met Veluwse ouders. 

Vroomshoop, waar ik bijna 7 jaar dominee was, was mijn eerste gemeente, ik werd er ingezegend door mijn vader, die ook dominee is. Hiervoor heb ik in de gereformeerde kerk Kampen kerkelijk werk gedaan, en daarvoor onderzoek gedaan aan de universiteit. In Kampen deed ik opbouwwerk onder 20-45 jarigen, en in Vroomshoop ben ik jeugddominee. Ik heb ergens een passie om mensen hun eigen kerk te laten zijn, en dat verschilt per generatie. Daarachter zit mijn eigen verlangen om op mijn manier kerk te kunnen zijn – en ik ga er van uit dat dat voor ieder geldt. Ik merk dat veel mensen wel geloof hebben, maar er weinig mee doen – eeuwig jammer. Een van de dingen waar ik nu persoonlijk probeer in te groeien, is luisteren naar God. Wat zegt God eigenlijk tegen mij, tegen ons? Een hele kunst.

Dat is wat ik dominee-zijn ook vind: een hele kunst. Ik vind het mooi, vanwege de persoonlijke diepe banden die je opbouwt, de bijzondere momenten in het leven die je deelt, vooral rond geboorte, trouw en rouw. Het mooiste vind ik om samen te praten over geloof, je eigen verhaal te delen, en vervolgens proberen te ontdekken hoe we God kunnen zien en beleven. In de eredienst mag van mij passie en inspiratie zitten. Mijn kracht als voorganger is geloofsonderwerpen toegankelijk te brengen, in begrijpelijke taal en in voorstelbare gebeurtenissen. En wat humor mag er van mij wel in. 

Ik denk dat ik daarom ook bij de Regenboog pas: een veelkleurige gemeente. Geen gemeente die één visie of overtuiging zoekt, en wil dat iedereen zich daaraan aanpast. Maar meer een gemeente van mensen die verschillend geloven en elkaar zoeken om er samen iets van te maken, en elkaar te stimuleren. Ik hou van verschillende soorten diensten, en de ruimte om te ontdekken hoe je respect voor het heilige telkens weer anders kunt beleven. Zo kan ik zelf blij worden van Opwekking, en tot rust komen in de stilte van een Taizédienst.

Ik wil weten wat de mensen geloven, en wat niet. Waar de ruimte ligt om te vieren, kerk te zijn. En waar de leegte is, die we misschien kunnen vullen. De kerkenraad ziet in mij een vernieuwer, maar vernieuwen kun je vooral als je weet met wie je gaat vernieuwen, en als je het samen doet.


Petra Kiks

Jeugdwerker PG HaderwijkPetra Kiks foto

Ik hou van God, van jongeren en van de kerk. En het is mijn passie om deze drie met elkaar te verbinden. Ik ben opgegroeid als oudste van 6 in Bergschenhoek, net boven Rotterdam. Mijn vader was melkboer en we moesten thuis best hard werken maar daar zijn we geen van allen slechter van geworden. We hadden een liefdevol thuis, dicht bij God en elkaar. Na een diaconaal jaar bij de zusters in Amerongen en de bijbelschool in Zeist kwam ik in Ermelo terecht. Daar ontdekte ik dat ik geen echte verpleegkundige ben en rolde daarom het boekenvak in. Eerst bij Riemer en later bij de Inwendige Zendingsbond IZB. Maar ergens bleef het verlangen om nog eens iets in de kerk te gaan doen. Ondertussen was ik Henk tegen gekomen. In 1997 zijn we getrouwd en ben ik in Putten gaan wonen. Met een tussenstop van 2,5 jaar in Sittard wonen we daar nog steeds, nu met onze 3 kinderen en alles wat aan vrienden en vriendinnen vaak aan komt waaien. In 2004 kwam er een vacature voor jeugdwerkadviseur in onze kerk. Ik heb gesolliciteerd en heb daar 11 jaar gewerkt. En toen was het tijd om iets anders te gaan zoeken. Ik werkte ondertussen ook als docent op de jongerenwerkersopleiding van ‘De Wittenberg’ in Zeist maar wilde ook graag zelf in een gemeente actief blijven. Via JOP kwam ik terecht in de PGH. Van 2015-2017 heb ik hier met vreugde gewerkt. Omdat mijn contract afgelopen was moest ik toen vertrekken. Maar God vond blijkbaar dat ik nog niet klaar was; op 1 januari 2018 ben ik weer terug gekomen. Nu als kerkelijk werker voor jeugd en gezinnen. Daar ga ik me op richten de komende 2 a 3 jaar. We zijn heel blij met de gezinnen en jongeren die in de kerk komen maar we missen er ook nog wel een boel. Waar zijn ze en wat kunnen we als kerk voor hen betekenen, op hun plek en in hun eigen situatie? Dat vraagt van ons als kerk ook een open houding; zijn we bereid om onze deuren en harten open te zetten en soms onze vertrouwde vormen wat overboord te zetten? Den dat is nu precies de uitdaging, ouderen en jongeren verbinden, met ruimte voor vernieuwing en met respect voor de oude waardevolle dingen die er al zoveel jaren zijn. Zodat de kerk weer een plaats wordt die bruist van Leven en plezier!! Een plek waar we ons thuisweten: bij God en bij elkaar!


Henk Jansen

henk jansen

Fonteinpredikant

Sinds 1 juli 2018 ben ik verbonden aan de PGH voor het Fonteinwerk.
Ik woon in Ermelo, waar ik samen met mijn vrouw Irma predikant ben in duobaan, ieder 50%, in de Geref. Kerk te Ermelo. We hebben vier kinderen, van wie er drie studeren en de oudste al is afgestudeerd. Ik ben 53 jaar. Ik hou van muziek (Gregoriaans, Bach, U2, Sons of Korah), lezen, films, wandelen, hardlopen (liefst barefoot) en speel sinds kort viola da gamba.Hiervoor ben ik predikant geweest in SoW Gemeente Valthe-Valthermond en PG Dalfsen. Naast mijn werk als predikant ben ik actief betrokken bij de charismatische vernieuwing: voorzitter van de conventiecommissie van de Charismatische Werkgemeenschap NL en teamlid samen met Irma bij het gebedspastoraat van ‘in Christus heel’. Voor de komst van collega David Kroeze heb ik anderhalf jaar waargenomen in de vacature in de wijk De Regenboog. Nu ben ik voor twee dagen per week aan het Fonteinwerk verbonden.

De visie van het Fonteinwerk spreekt mij bijzonder aan en hier wil ik graag een bijdrage aan leveren: mensen bij Jezus Christus brengen. Vanuit een duidelijk geloof in onze opgestane Heer en diep vertrouwen in de kracht van de heilige Geest samen een missionaire gemeenschap vormen. Een vernieuwende, uitdagende vorm van kerk-zijn ontwikkelen, waarin de aanbidding van God het hart vormt, met gastvrije ruimte voor iedereen en passie om te leren wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Middenin de PGH en in de samenleving van Harderwijk. Kerk-zijn niet volgens de geijkte structuren, maar dynamisch op zoek naar vormen die passen bij onze beweeglijke netwerk-samenleving, om daar Gods stem te kunnen ontdekken. Dat is soms heel spannend. En u weet allemaal hoe dat soms tot wrijving leidt. Wrijving tussen geloven en je alledaagse leven. Maar ook binnen de kerk, waar verschillende visies naast elkaar bestaan. Tussen klassieke en alternatieve vormen van kerk-zijn. Waar ik graag met u allemaal naar op zoek wil, is hoe die wrijving tot warmte kan leiden in plaats van vervreemding. Geen slijtage maar groei. ‘Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.’

Als Fonteinpredikant heb ik vooral de taak om toeruster te zijn voor alle teams die in het Fonteinwerk actief zijn voor de vieringen, celebrations, academy, basics, @homegroepen, verbinding, events en wat er verder zich kan ontwikkelen. Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor wie graag een persoonlijk gesprek en gebed wil.


Marissa van Meijl-Buitink

Predikant van wijkgemeente "De Poorten"

De afgelopen zes jaar woonde ik in Halle. Zeker ook omdat dit mijn eerste gemeente als predikant was, heeft deze periode mij veel gebracht. In het begin was het zoeken soms. Aftasten. Kijken waar mijn krachten lagen en waar ik misschien wel niet zo’n ster in was en nog zou kunnen groeien. Langzaam leer je waar je staat. Halle en de fijne mensen daar zullen een blijvend plekje in mijn hart marrisa hebben.

Voordat ik in Halle terecht kwam, mocht ik kerkelijk werker in Arnhem-Zuid zijn. Hier heb ik een kleine twee jaar gewerkt. Ik heb altijd geweten dat deze verbintenis voor beperkte tijd zou zijn, maar ook hier heb ik veel geleerd – met name ook dat het stadse gemeenteleven zoveel anders is dan dat op het platteland.
Want mijn wortels liggen in een heel klein dorpje op de Veluwe, niet ver van Harderwijk. In Nijkerkerveen ben ik geboren en getogen. Tijdens de studie, die hierop volgende, heb ik Frank leren kennen. Ook hij en onze dochter Lonneke (die nu één jaar oud is) kijken ernaar uit om naar Harderwijk te komen.
In de afgelopen maanden is de Protestantse Gemeente van Harderwijk op mij overgekomen als een veelkleurige gemeente. Mensen die heel verschillend van elkaar zijn en die op verschillende manieren geloven mogen hier een plekje vinden. Ik ben benieuwd naar alle kleurvarianten die er binnen mijn eigen wijkgemeente de Poorten, binnen de gehele PGH, maar misschien ook wel daarbuiten, te vinden zijn!


Anne van Leeuwen

Pastoraal medewerker

Seniorenpastor PG Harderwijk

Mijn naam is Anne van Leeuwen en ik  ben 62 jaar. Ben geboren in Wijk bij Duurstede en na de middelbare school op kamers gegaan in Utrecht. De wijde wereld in! Mijn jeugd bracht ik grotendeels in de sporthal door, turnen was mijn grote passie. In Utrecht heb ik mijn man leren kennen en we verhuisden in 1997 naar Dronten. We zijn gezegend met 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Sinds vorig jaar is het nest in Dronten leeg en genieten we samen van een nieuwe fase in ons leven.

Na mijn opleiding tot ziekenverzorgende heb ik in verschillende instellingen mogen werken. Verpleeg-en verzorgingshuizen , in de wijk, in een revalidatiecentrum en in een woongroep voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Naast de zorg voor mijn gezin en werk reisde ik gedurende een aantal jaren maandelijks af naar Amsterdam om daar een weekeinde in hospice ‘Kuria’ als zorgvrijwilliger te werken.

Lange tijd heb ik de wens in me meegedragen om ooit een keer theologie te kunnen studeren en in 2010 was daar de gelegenheid voor. Ik schreef mij in voor de deeltijd opleiding HBO theologie op Hogeschool Windeheim in Zwolle. Daar heb ik in enorm intensieve en boeiende jaren mogen genieten van vele rijkdommen die in de studie en in de omgang met studiegenoten en docenten besloten lag. Na mijn diploma behaald te hebben kon ik vrijwel direct aan de slag als kerkelijk werker in de PG Soest. Daar verzorgde ik voor de wijkgemeente Soest West het ouderenpastoraat en genoot daarvan. Hierna kreeg ik als geestelijk verzorger een jaarcontract aangeboden in wooncentrum ´Heerewegen´ in Zeist  waar ik tot eind december vorig jaar werkzaam was.

Het alledaagse is voor mij een vindplaats van geloof. Samen met mensen die aan mijn zorgen worden toevertrouwd wil ik, indien gewenst, op zoek gaan naar de aanwezigheid van de Eeuwige in het geleefde leven. Verhalen van ons mensen, ze lijken soms zo nauw aan te sluiten bij de Bijbelse verhalen. Het reiken naar verbondenheid, naar geluk, naar respons op indringende levensvragen, het lijkt van alle tijd. Welk een geborgenheid te beseffen dat ons leven is ingebed in dat Grote verhaal van God en mensen!  In de tijd die komen gaat hoop ik, in nauwe samenwerking met collega Gertie van Dijk, op deze wijze onder u aanwezig te mogen zijn.