Over ons

Hits: 47015

De Protestantse Gemeente Harderwijk, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Classis Veluwe, bestaat formeel sinds 2011. De PGH komt voort uit het Samen-op-Wegproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde (‘buitengewone’) wijkgemeente Nieuwe Kerk. In september 2014 volgde de daadwerkelijke integratie. De vijf merendeels nog gescheiden wijken gingen op in drie geografisch bepaalde wijken: wijkgemeente Plantagekerk (wijk 1 & 2) en wijkgemeente De Regenboog. De Protestantse Gemeente Harderwijk telt ongeveer 4.000 leden. We hebben drie wijkpredikanten en drie parttime kerkelijk werkers in dienst.

Om als vitale gemeente ook financieel gezond de toekomst in te kunnen zijn drie van de vijf geërfde kerkgebouwen gesloten en verkocht voor woningbouw. Sinds begin 2017 zijn de diensten en activiteiten van wijkgemeente Plantagekerk, het Fonteinwerk en veel jeugdwerk geconcentreerd in de gerenoveerde Plantagekerk aan de Stationslaan. In wijk de Regenboog (Drielanden) delen wij Kerkelijk Centrum De Regenboog met de Hervormde Gemeente.
De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige gemeente met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten. Ook kennen wij geregeld Fonteindiensten (met band), Fakkel-, Taizé- en Thomasvieringen jaarlijks enkele Cantatediensten en een Top-2000-dienst. In onze gemeente valt dus wat te kiezen.

ALGEMENE KERKENRAAD

De Protestantse Gemeente Harderwijk wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad. Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle wijken en van alle ambten. De samenstelling per 1 september 2021: Peter Scherpenisse (voorzitter), Marjolijn Sijtsma (scriba), ds. Marissa van Meijl (Plantagekerk), Ada Brouwer (ouderling Plantagekerk), Marja Bakker (diaken Plantagekerk), Martijn Stuiver (Stuurgroep Fonteinwerk), Henk van Rijssen (ouderling-kerkrentmeester De Regenboog). Er was per 1 september 2021 één vacature ouderling-kerkrentmeester.

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WIJKRADEN
Elke wijk heeft een wijkkerkenraad. Deze regelt de zaken binnen de eigen wijk, waaronder in elk geval ook de vieringen.
Het Fonteinwerk wordt geleid door de Stuurgroep Fonteinwerk. Deze ressorteert onder de Algemene Kerkenraad.

KERKELIJK BUREAU
De ledenadministratie en de financiën worden verzorgd door het Kerkelijk Bureau, Stationslaan 134.

 

beleidsdocument “Bouwen in Vertrouwen”