Kerktelevisie

Hits: 12245

kerktelevisie

Thuis de diensten volgen?

Kunt u niet (meer) zelf naar de kerk gaan, dan is het mogelijk de dienst thuis te volgen via de televisie!  In bijna alle kerken, ook van de Protestantse Gemeente, hangen camera's. Deze geven alle diensten live door naar alle woningen met een CAI-aansluiting (CAI-Harderwijk, niet verwarren met Caiway).

Om een dienst thuis te kunnen bekijken heeft u sinds 1 juli 2020 geen aparte voorzieningen nodig als abonnee op CAI-Harderwijk.
Na 1 juli 2020 is ook geen bijdrage verschuldigd voor kerkTV.
De kerkdiensten worden uitgezonden op de digitale TV-kanalen 707 t/m 707 en 710.  Onze kerken, Plantagekerk en De Regenboog zenden uit op TV-kanaal 707, resp. 703.

De kerktelevisie is mogelijk dankzij samenwerking tussen de CAI en de Stichting Kerkradio-Televisie Gemeente Harderwijk (SKTGH).   Hierin werken de kerkgenootschappen als de Herv. Gemeente Harderwijk, Herv. Gemeente Hierden, Christ. Geref. Kerk, Geref. Kerk Vrijgemaakt en de PGH samen.  De SKTGH is zendgemachtigde in het kader van het Commissariaat voor de Media (CvdM).  Ingaande 1 januari 2021 voor de periode van 5 jaar.
Op deze wijze blijft uw kerkelijke gemeenschap verbonden alsof u er zelf bij bent.  De aangesloten kerken zenden ook andere activiteiten vanuit de kerkzaal uit, zoals gemeenteavonden, huwelijken, concerten, e.d.

Wie komen in aanmerking?
Iedereen die een CAI abonnement heeft, ongeacht religie of anderszins, kan zo kerkTV volgen.

De bij de SKTGH aangesloten kerken hebben zo het evangeliserend karakter daarmee willen ondersteunen.

Dienst gemist/Live-stream.
Zij die beschikken over een PC of Laptop kunnen hiervan gebruik maken (Internet). Hiervoor verwijzen wij naar de betreffende PGH pagina's. Wilt u groter beeld door projectie op uw TV?
Met een HDMI-kabel tussen PC of Laptop kunt u eenvoudig de TV aanschakelen.
Ook deze mogelijkheid is een kosteloos fenomeen.