Kerkrentmeesters

Hits: 19680

College van Kerkrentmeesters,
Vacatures:
Het CvK heeft de komende periode een groot aantal vacatures en behoeft dringend versterking. Het CvK bestaat op dit moment uit 3 personen. Voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit is, kerkordelijk gezien, het absolute minimum. De voorzitter gaat in november het CvK verlaten i.v.m. verhuizing naar het buitenland. Dat betekent dat vanaf dat moment het CvK, volgens de kerkorde, niet meer kan functioneren. Gezien de omvang van onze gemeente zijn 7 tot 9 leden voor het CvK gewenst. Er is inmiddels één gemeentelid die toegezegd heeft het CvK te willen versterken als kerkrentmeester met een speciale taak. Dit met ingang van november. Het CvK is dus op zoek naar gemeenteleden met de volgende affiniteit: 

Voorzitter CvK. De voorzitter CvK dient, ingevolge de kerkorde, bevestigd te worden tot ouderling kerkrentmeester. De voorzitter is belast met de algehele leiding van het CvK. Personeel. Het CvK verzorgt het in het beleidsplan en de begroting geformuleerde personeelsbeleid. Het CvK is de werkgever van de PGH en als zodanig belast met alle arbeidsrechtelijke aangelegenheden. Verder is het CvK opdrachtgever van de koster en de medewerkers van het KB. Het CvK verzorgt ook de loonadministratie (uitbesteed bij KKA). 

Gebouwen. Het CvK draagt de zorg voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. In de praktijk betreft dit het onderhouden van de gebouwen, het zorg dragen voor meerjarige onderhoudsplannen, ARBO en Milieu zaken, verduurzaming van de gebouwen etc. 

ICT. Het CvK is verantwoordelijk voor de computers van het KB, de systemen die daarop draaien, kerkelijke informatie voorziening, digitale archivering, AVG en privacy gevoelige zaken (ledenadministratie). 

Vrijwilligers.
Het CvK zou graag beleid op willen stellen/bijdragen aan dit beleid t.b.v. onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn goud waard voor de PGH.

Fondswerving.
Het CvK is verantwoordelijk voor de fondswerving van de PGH. Dat is niet alleen de actie Kerkbalans maar ook andere vormen van fondswerving. Bij voorkeur zou er een groepje vrijwilligers gevormd dienen te worden die zich met fondswerving bezig gaat houden. Voor de renovatie van de Plantagekerk bijvoorbeeld, is in de begroting een bedrag opgenomen van € 150.000 aan fondswerving. Nieuwe vormen van geldwerving zijn absoluut noodzakelijk. 

Financiën.
Het CvK is verantwoordelijk voor alle financiële aangelegenheden van de PGH.  De ambtstermijn van de penningmeester loopt af. Er wordt een nieuwe penningmeester gezocht. 

Archivering.
Het CvK is verantwoordelijk voor het beheren van de archieven van de gemeente. Dit is niet alleen het papieren archief, maar ook het digitale archief. 

Veiligheid.
Het CvK is, samen met de wijkkerkenraad, verantwoordelijk voor de veiligheid in de kerk. Denk aan ARBO en milieu, BHV organisatie, veiligheid voor personeel en vrijwilligers, gedragscodes etc. etc.

Voor deze zaken is het niet perse noodzakelijk om bevestigd te worden als ouderling kerkrentmeester, maar kan dat ook als kerkrentmeester met een speciale taak. Verder zijn ambtstermijn ook bespreekbaar.
Mocht u zich geroepen voelen, dan graag contact opnemen met de secretaris van het CvK.
Email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. 

De samenstelling (nov 2022) is: Vacature (voorzitter), Timon Nauta (scriba), Ton Balsma (penningmeester), vacature (personeelszaken), en lid nog een vacature, Roelof Potters taak: Renovatie PK en pastorie.

Van harte aanbevolen.

Verantwoordingsdag College van Kerkrentmeesters:

Lees het stuk hier over in de bijlage

Taken

De taken voor het college van kerkrentmeesters zijn onder meer:
• Het meewerken aan de totstandkoming van het PGH beleidsplan.
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;
• Het bijhouden en beheren van IT zaken zoals computers, programma’s etc.
• Het bijhouden van de registers van de gemeente (doop-, belijdenis-, en trouwboek).
• Het bijhouden van de archieven.
• Het bijhouden van de verzekeringspolissen.

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. <Klik hier voor modelovereenkomst> voor meer informatie.

 

 

Begroting 2023 voor Sage 221101