Plantagekerk

woensdag 10 maart 19 30 uur
Dienst Plantagekerk Biddag
Ds Marissa v Meijl  Biddag
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 14 maart 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (online)
Ds Yolanda Voorhaar
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 28 maart 09 30 uur
Dienst Plantagekerk
Ds Diemer de Jong
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
donderdag 01 april 19 30 uur
Dienst Plantagekerk (online)
Ds Marissa v Meijl  Witte donderdag
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
vrijdag 02 april 19 30 uur
Dienst Plantagekerk (online)
Ds Diemer de Jong  Goede vrijdag
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zaterdag 03 april 19 30 uur
Dienst Plantagekerk (online)
Ds Marissa v Meijl  Stille zaterdag
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 04 april 09 30 uur
Dienst Plantagekerk (online)
Ds Diemer de Jong  Pasen
zonder publiek - zie website PGH 
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 14 maart 09 00 uur
Dienst Regenboog (online)
Ds Marissa v Meijl 4 de zondag 40 dagentijd
‘Een spoor van liefde’ is het thema van de 40dagentijd. De leerlingen ervaren datJezus zo’n spoor trekt. Maar ze weten ookdat niet alles blijvend is, en daaromworden ze ongerust. Gelukkig hebben wealtijd nieuwe wegen om bij God te komen,Joh 14: 1-7. God als Vader, Moeder, al2000 jaar. Hierbij klinkt ook de inbreng van een aantal jongeregemeenteleden.
___________________________________
zondag 21 maart 10 45 uur
Dienst Regenboog
Voorganger: Mw Gertie v Dijk 5 de zondag 40 dagentijd
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________
zondag 28 maart 09 00 uur
Dienst Regenboog
ds David Kroeze Palmpasen Optocht kinderen
___________________________________
donderdag 01 april 19 00 uur
Dienst Regenboog HA (online)
ds David Kroeze witte donderdag + H.A
___________________________________
vrijdag 02 april 21 00 uur
Dienst Regenboog Goede Vrijdag (online)
ds David Kroeze Goede vrijdag
___________________________________
zaterdag 03 april 21 00 uur
Dienst Regenboog Paaswake (online)
ds David Kroeze Paaswake
___________________________________
zondag 04 april 10 45 uur
Dienst Regenboog Pasen (online)
Voorganger: ds David Kroeze Pasen
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
___________________________________

Fonteinwerk

zondag 14 maart 11 30 uur
Fonteindienst (online)
voor meer info: www.pgharderwijk.nl/2633
www.pgharderwijk.nl/collecte
www.pgharderwijk.nl/voedselbank
Ds Henk Jansen
___________________________________

Extra Viering

dinsdag 09 maart 10 15 uur
De Regenboog
Koffie-uur (40 dagentijd online)

___________________________________
dinsdag 16 maart 10 15 uur
Plantagekerk
Koffie-uur (40 dagentijd online)
Frieda Meijers
___________________________________
dinsdag 23 maart 10 15 uur
De Regenboog
Koffie-uur (40 dagentijd online)
Frieda Meijers
___________________________________
zondag 28 maart 19 00 uur
Plantagekerk
Taizéviering
Fakkelviering https://www.pgharderwijk.nl/activiteiten1/vieren
Voorganger: Gertie van Dijk
___________________________________
dinsdag 30 maart 10 15 uur
Plantagekerk
Koffie-uur (40 dagentijd online)
Frieda Meijers
___________________________________