Diensten

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog In deze kerkgebouwen is iedere zondag één of meer vieringen. Zie (link) voor type Vieringen 

Plantagekerk

zondag 21 januari 09 30 uur
Dienst
Ds. H. Eendebak.
VB: blik ham/cornedbeaf
zondag 21 januari 19 00uur
Cantatedienst

___________________________________
zondag 28 januari 09 30 uur
Dienst
mw. Petra Kiks
VB: chicken tonight
zondag 28 januari 19 00uur
'Together Worship' viering

___________________________________
zondag 28 januari 19 00 uur
'Together Worship' viering
Spreker: Remco Hakkert


___________________________________
zondag 04 februari 09 30 uur
Dienst
dhr Marco v d Spek
VB: verpakte rookworst

___________________________________
zondag 11 februari 09 30 uur
Dienst
ds A.S.L Woudenberg
VB: thee

___________________________________
woensdag 14 februari 09 30 uur
Dienst
ds A.S.L Woudenberg
Aswoensdag


___________________________________
zondag 18 februari 09 30 uur
Dienst
ds Henk Jansen
VB: half pond koffie

___________________________________

Kerkcentr.De_Regenboog

zondag 21 januari 09 00 uur
Dienst
ds..Judith Visser
VB: Shampoo


___________________________________
zondag 28 januari 10 45 uur
Dienst
ds..David Kroeze
School en Kerk
VB: Tandpasta

___________________________________
zondag 04 februari 09 00 uur
Dienst
dhr Piet Verhagen
VB: verpakte rookworst

___________________________________
zondag 11 februari 10 45 uur
Dienst
ds..David Kroeze
Heilig Avondmaal
VB: thee

___________________________________
zondag 18 februari 09 00 uur
Dienst
ds David Kroeze
1e 40 daken tijd
VB: half pond koffie

___________________________________

Fonteinwerk

zondag 21 januari 11 30 uur
FonteinCelebration
Samen zingen o.l.v. een band en na
afloop lunchen en elkaar ontmoeten
(neem je eigen lunch mee)
VB: blik ham/cornedbeaf

___________________________________
zondag 04 februari 11 30 uur
Fonteindienst
ds Irma Jansen
VB: verpakte rookworst

___________________________________
zondag 11 februari 11 30 uur
Fonteindienst
ds Jan Visser
VB: thee

___________________________________
zondag 04 maart 11 30 uur
Fonteindienst
dhr Teo Tomassen
VB: honing

___________________________________
zondag 11 maart 11 30 uur
Fonteindienst
ds André Priem
VB: pot/blik rundergehaktballen

___________________________________

Extra Viering

zondag 21 januari 19 00 uur
Cantatedienst
Mw. G. van Dijk-Vermeulen
m.m.v. koor AdHocus
o.l.v. dirigent Bram Stellingwerf.

___________________________________
zondag 28 januari 19 00 uur
'Together Worship' viering
Spreker: Remco Hakkert


___________________________________