De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) bestaat formeel sinds de fusie in 2011 van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde (‘buitengewone’) wijkgemeente Nieuwe Kerk. In september 2014 volgde de daadwerkelijke integratie. De stad en het ledenbestand werden heringedeeld in een wijkgemeente Plantagekerk en wijkgemeente De Regenboog (Drielanden). De PGH telt ongeveer 3.600 leden, heeft drie predikantsplaatsen, twee parttime seniorenpastores en een jeugdwerker. Daarnaast omvat de PGH de ‘wijk’ Fonteinwerk, een evangelische stroming met eigen predikantsplaats en vieringen in de Plantagekerk.
De Protestantse Gemeente Harderwijk is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Wij beschikken over twee kerkgebouwen:
– de Plantagekerk (anno 1932, rijksmonument) Stationslaan 136
– de Regenboog *) (2011) Biezenplein 1
*) gezamenlijk eigendom van onze PGH en de Hervormde Gemeente Harderwijk.

Na de fusie zijn drie overbodig geworden kerkgebouwen (Nieuwe Kerk, Veldkampkerk en Stadsdennenkerk) verkocht en afgebroken.

(ALGEMENE) KERKENRAAD

De Protestantse Gemeente wordt bestuurd door de (Algemene) Kerkenraad
De organisatiestructuur is eind 2023 sterk vereenvoudigd onder het motto: minder vergaderen, meer ontmoeten.
In de kerkenraad zitten vertegenwoordigers van de drie wijken (Plantagekerk, Regenboog en Fonteinwerk), de Diaconie en het College van kerkrentmeesters.
Contact: scriba.ak@pgharderwijk.nl

Verslag AK-vergadering 5 oktober 2023

Verslag AK-vergadering 31 januari 2023

Verslag AK-vergadering 23 maart 2023

WIJKTEAMS
Elke wijk heeft een wijkteam. Dit regelt de zaken binnen de eigen wijk, waaronder in elk geval de vieringen.
Bij het Fonteinwerk is dit de Stuurgroep Fonteinwerk.

KERKELIJK BUREAU
De ledenadministratie en de financiën worden verzorgd door het Kerkelijk Bureau, Stationslaan 134, tel 0341 412188.