Het pastoraat in wijk Plantagekerk wordt in opdracht van de wijkraad georganiseerd door het Pastoraal Team. Het Pastoraal Team kan niet zonder de vele vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld degene die u welkom heet in onze wijk. De pastorale zorg is onderverdeeld in twee aandachtsgebieden: het ontmoetingspastoraat en het pastoraat als hulpverlening. Op deze manier proberen wij met elkaar het gevoel van verbondenheid en saamhorigheid te behouden en uit te breiden.

Ontmoetingspastoraat:

In het pastorale plan staan o.a. ideeën/wensen voor het creëren van diverse mogelijkheden van ontmoeting, zowel tussen God en de mens als tussen mensen onderling. In deze ontmoetingen staan liefde, respect en heelheid van en voor mensen centraal en is iedereen op zijn eigen wijze en met zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden betrokken. Er wordt een hand naar u/jou uitgestoken om deel te nemen aan deze activiteiten en aan u/jou de keus om deze hand aan te pakken door deel te nemen of mee te helpen als vrijwilliger.

Pastoraat als hulpverlening:

Het pastoraat als hulpverlening is onderverdeeld in de volgende 4 clusters:

  1. Doelgroepenpastoraat (bijvoorbeeld senioren- of jeugd/jongerenpastoraat)
  2. Pastoraat op maat (pastorale aandacht in geval van ziekte, bij relatieproblemen, bij psychosociale problematiek)
  3. Welkomstdienst (nieuwe gemeenteleden wegwijs maken)
  4. Attentiedienst (felicitatie bij geboorte, huwelijk of jubilea en bemoediging bij langdurige ziekte)

Mocht u/jij pastorale zorg of aandacht nodig hebben dan kunt u contact opnemen met het Pastoraal Team.  

Jeugd-/jongerenpastoraat (tot 25):

Het jeugd-/jongerenpastoraat valt niet onder de verantwoordelijkheid van de wijkraad, maar rechtstreeks onder de Jeugdraad. Deze organiseert voor de hele Protestantse Gemeente Harderwijk het jeugd-/jongerenpastoraat. Ook jongeren hebben soms behoefte aan een luisterend oor en daarvoor kunnen zij terecht bij het jeugd-/jongerenpastoraat. Het gaat om jongeren tot 25 jaar.

Seniorenpastoraat (80+):

Net zoals het jeugd-/jongerenpastoraat is het seniorenpastoraat bovenwijks georganiseerd. Het seniorenpastoraat richt zich op 80+. Het Pastoraal Team Senioren (PTS) is het eerste aanspreekpunt en stuurt de wijkmedewerkers aan. De PGH heeft hiervoor twee kerkelijk werksters in dienst. Zij bezoeken 80-plussers en organiseren samenkomsten. Senioren ontvangen een uitnodiging of lezen de aankondiging in het kerkblad en op de zondagsbrief. Kunt u niet zelfstandig komen, dan kunt u dat altijd aangeven bij het aanmelden en dan wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht.