Alle doelgroepen, jong en oud, hebben een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. 

Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen.