Meditatiegroep

In de Protestantse Gemeente Harderwijk is er op de 1e woensdagavond van de maand gelegenheid om onder begeleiding samen te mediteren, jezelf ontvankelijk te maken voor God. De avond is in de Plantagekerk. Het begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee. Na de meditatie, van ongeveer een uur, is er thee en ruimte om naar behoefte ervaringen te delen. Rond 21.30 uur sluiten we af.

Contactpersoon:
Arie Hutten, tel 0341 559866, ariehutten@solcon.nl
Corrie en Gerrit Rijken, tel 0341 415013, gerritencorrierijken@solcon.nl

Uur van Gebed – Plantagekerk

Elke laatste maandag van de maand is er een “uur van gebed” in de Plantagekerk. Van 19.00 uur tot 19.45 uur. Iedereen is welkom. Wij danken, bidden en loven onze Schepper die zo trouw en liefdevol is. Dat doen wij d.m.v. een lied, een stukje lezen uit de Bijbel en door ons gebed, dat wij al dan niet hardop uitspreken. Er wordt onder meer gebeden voor de kerk, de zieken, mensen die verdriet te verwerken hebben, de kerk wereldwijd, de onrust in de wereld enz. We bidden gewoon ook wat we op ons hart hebben. Voelt u zich dus welkom en bid met ons mee.

Namens de leden van het Uur van Gebed: ds. H.Mak, hansinamak@kpnmail.nl