Wie?
Ik ben Louise ten Wolde, geboren op 26 november 1998 in Harderwijk. Ik groeide op binnen de PGH en deed de kinderdienst in de Regenboog.
Een andere passie is muziek. Binnen Jeugd met een Opdracht (JmeO) ben ik daarom ook lid van het muziekteam en geef ik vorm aan de Music Track Bijbelschool.
Wat?
Jeugd met een Opdracht is een internationale organisatie, die wereldwijd bekend staat als YWAM, Youth with a Mission. Onze missie is: To know God and make him known. (God kennen en Hem bekend maken. ) Ik wil hier aan bijdragen door mij in te zetten als medewerker. Ik werk als studentbegeleider (onbezoldigd) van Discipelschap Training School). Een DTS bestaat uit twee delen: Fase 1 is een lesfase: 3 maanden onderwijs over de Bijbel, over God, Jezus en de Heilige Geest, gericht op onderzoek: wie wil God zijn voor mij en wat betekent dat? (to know God). Fase 2 is een zendingsreis. Verschillende teams van studenten trekken de wereld in om Gods liefde te delen en te laten zien. (and make Him known). Ze doen mee aan kinderkampen, vluchtelingenopvang, evangelisatieactiviteiten, daklozenopvang, gevangenisbezoek en/of praktische diaconale taken. Mijn taak als staflid is het (persoonlijk) begeleiden van de studenten tijdens hun DTS.
Verder ben ik betrokken bij de missie van JmeO en help hier ook praktisch aan mee. Er is ook tijd voor toerusting en training.
Waar?

JmeO heeft over de hele wereld verschillende locaties waar opleidingen worden aangeboden voor jongeren vanuit de hele wereld. Ook heeft het een missionaire en diaconale taak in de buurt of het land waar de locatie staat. Mijn locatie is momenteel ‘Heidebeek’ in Heerde (Gld). Eerder heb ik twee jaar in Kaapstad gewerkt. Ik woon samen met andere stafleden in een grote oude boerderij. JmeO ‘Heidebeek’ beschrijft zichzelf als een springplank voor wereldwijde zending. We hopen en geloven dat er veel mensen bij ‘Heidebeek’ zullen komen, die toegerust en gestuurd zullen worden om een zegen te zijn waar dit het meest nodig is. Elk jaar starten hier ongeveer 200 studenten van verschillende nationaliteiten. Meer info op www.ywamheidebeek.org.
Waarom?
Toen ik zelf op de DTS zat heb ik zoveel geleerd van God en hoe Hij Zichzelf laat zien aan deze wereld. Ik wil mijn talenten inzetten om jongeren te helpen in hun geloofsontwikkeling en hen laten ontdekken dat God een Vader is, die heel dichtbij is, die van hen houdt en die bij hen betrokken is. Het volgen van de DTS heeft mij een basis gegeven voor de rest van mijn leven en dat wil ik graag aan zoveel mogelijk jongeren meegeven. In januari 2019, werd ik in Kaapstad erg ziek en kreeg ik onverwacht de diagnose Diabetes Type 1. Ik ervaar dat God mij heeft beschermd en dat zal blijven doen en mij, ondanks mijn ziekte, de weg blijft wijzen binnen JmeO. “God is greater then the high and lows”
Hoe?

Ten eerste hoop ik dit allemaal samen met God te doen. Ten tweede heb ik ook mensen nodig, die met mij meeleven, voor mij bidden en ook die met mij mee willen doen, door mij financieel te steunen. Alle medewerkers van YWAM krijgen geen salaris en zijn daarom afhankelijk van support van hun achterban. Er is geld nodig voor mijn levensonderhoud (eten, drinken, kleding, onderdak, zorgkosten) en voor de zendingsreizen.

Ben(t) u/jij bereid om met mij mee te doen en daardoor mee te helpen aan de missie van JmeO? Het liefst ontvang ik een bedrag per maand, maar een éénmalige donatie is ook zeker welkom. Ik zal regelmatig een nieuwsbrief versturen over wat ik beleef en wat ik van God mee maak binnen JmeO. Als u deze wilt ontvangen, neem dan gerust contact met mij op. Ook via Facebook ‘YWAM Louise’ kunt u mij volgen. Alvast heel erg bedankt voor al jullie/uw support!
Groet van Louise louise2611@hotmail.nl
Thuisfront: Wilco en Mirjam ten Wolde m.vanderloon@live.nl
Louise ten Wolde Heidebeek

Wie?
Ik ben Louise ten Wolde, geboren op 26 november 1998 in Harderwijk. Ik groeide op binnen de PGH en deed de kinderdienst in de Regenboog.
Een andere passie is Muziek. Binnen JmeO ben ik daarom ook lid van het muziekteam en geef ik vorm aan de Music Track Bijbelschool

Wat?
JmeO is een internationale organisatie, die wereldwijd bekend staat als YWAM, Youth with a Mission. De missie van JmeO is: To know God and Make Him known. (God kennen en Hem bekend maken) Ik wil hier aan bijdragen door mij in te zetten als medewerker. Ik ben aan het werk als studentbegeleider van een DTS (Discipelschap Training School). Een DTS bestaat uit twee delen.
Fase 1 is een lesfase: 3 maanden onderwijs over de Bijbel, over God, Jezus en de Heilige Geest, gericht op onderzoek: wie wil God zijn voor mij en wat betekent dat? (to know God).
Fase 2 is een zendingsreis. Verschillende teams van studenten trekken de wereld in om Gods liefde te delen en te laten zien. (and make Him known). Ze doen mee aan kinderkampen, vluchtelingenopvang, evangelisatieactiviteiten, daklozenopvang, gevangenisbezoek en/of praktische diaconale taken. Mijn taak als staflid is het (persoonlijk) begeleiden van de studenten in hun DTS.
Verder ben ik betrokken zijn bij de missie van JmeO en help hier ook praktisch aan mee. Er is ook tijd voor toerusting en training.

Waar?

JmeO heeft over de hele wereld verschillende locaties waar scholen worden aangeboden voor jongeren vanuit de hele wereld en heeft een missionaire en diaconale taak in de buurt/ het land waar de locatie staat. De locatie van JmeO waar ik momenteel werk, is ‘Heidebeek’ in Heerde (gld). Hiervoor heb ik twee jaar op een locatie in Kaapstad ZA gewerkt. Ik woon samen met andere stafleden in een grote oude boerderij. JmeO ‘Heidebeek’ beschrijft zichzelf als een springplank voor wereldwijde zending. Ze hopen en geloven dat er veel mensen bij ‘Heidebeek’ zullen komen, die toegerust en gestuurd zullen worden om een zegen te zijn waar dit het meest nodig is, zo staat op hun site ywamheidebeek.org Elk jaar starten er op deze locatie ongeveer 200 studenten van verschillende nationaliteiten met hun DTS.

Waarom?
Toen ik zelf op de DTS zat heb ik zoveel geleerd van God en hoe Hij Zichzelf laat zien aan deze wereld. Ik wil mijn talenten inzetten om jongeren te helpen in hun geloofsontwikkeling en hen laten ontdekken dat God een Vader is, die heel dichtbij is, die van hen houdt en die bij hen betrokken is. Het volgen van de DTS heeft mij een basis gegeven voor de rest van mijn leven en dat wil ik graag aan zoveel mogelijk jongeren meegeven. In januari 2019, werd ik in Kaapstad erg ziek en kreeg ik onverwacht de diagnose Diabetes Type 1. Ik ervaar dat God mij heeft beschermd en dat zal blijven doen en mij, ondanks mijn ziekte, de weg blijft wijzen binnen JmeO. “God is greater then the high and lows”


Hoe?

Ten eerste hoop ik dit allemaal samen met God te doen. Ten tweede heb ik ook mensen nodig, die met mij meeleven, voor mij bidden en ook die met mij mee willen doen, door mij financieel te steunen. Alle medewerkers van YWAM krijgen geen salaris en zijn daarom afhankelijk van support van hun achterban. Er is geld nodig voor mijn levensonderhoud (eten, drinken, kleding, onderdak, zorgkosten) en voor de zendingsreizen.
Ben(t) u/jij bereid om met mij mee te doen en daardoor mee te helpen aan de missie van JmeO? Het liefst ontvang ik een bedrag per maand, maar een eenmalige donatie is ook zeker welkom. Ik stuur regelmatig een nieuwsbrief over wat ik beleef en wat ik van God meemaak binnen JmeO. Als u deze wilt ontvangen, neem dan gerust contact met mij op. Ook via Facebook ‘YWAM Louise’ kunt u mij volgen. Alvast heel erg bedankt voor al jullie/uw support!
louise2611@hotmail.nl
Thuisfront: Wilco en Mirjam ten Wolde m.vanderloon@live.nl

Louise ten Wolde

Nieuwsbrief 19-10-2023 

14-4-2023 nieuwsbrief 

Nieuws uit Zuid-Afrika – maart 2023 

Nieuws uit Zuid-Afrika – januari 2023

IMG 20230825 WA0002

Louise ten Wolde (bericht 2 juni 2023)

Louise is al weer een paar maanden niet meer bezig met de studentenbegeleiding. In de periodes tussen de scholen doen de DTS-stafleden andere taken op de basis van Heidebeek. Louise heeft zich lange tijd bezig gehouden met de jubileumviering van 50 jaar Jeugd met een Opdracht in Nederland, dat op Hemelvaartsdag werd gehouden, met een dag vol vieringen, seminars en vertier. De dag werd goed bezocht door oud studenten, wat een gezellige reünie opleverde en andere belangstellenden, meer dan 2000 mensen.
Louise was nauw betrokken bij de organisatie van deze dag, met name met het plannen van alle activiteiten en het koppelen van medewerkers daaraan en het goed lopen van deze planning op de grote dag zelf.
Verder vult ze haar dagen met het kinderwerk, van de kinderen van ouders, die momenteel de DTS volgen, die in april is gestart.
Over een paar weken begint de voorbereiding van de mini DTS, die in de zomervakantie wordt aangeboden. Een verkorte DTS, voor alle leeftijden. Louise zal één van de schoolleiders zijn, wat meer coördinatie en leiding geven inhoudt, dan als studentbegeleider.
Mocht u meer willen weten, kunt u de nieuwsbrief aanvragen of Louise uitnodigen op een kerkelijke activiteit. Ze deelt graag.
Mirjam ten Wolde, thuisfront
m.vanderloon@live.nl.