Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit (ouderling-)kerkrentmeesters vanuit de drie wijkgemeenten. De samenstelling (dec. 2023) is: Peter van den Berg voorzitter, Timon Nauta scriba, Leen Brouwer veiligheid en Arbo, Durk Reitsma onderhoud gebouwen, Roelof Potters coördinator renovatie Plantagekerk,  Karel Bosselaar personeelszaken.
Contact: scriba.cvk@pgharderwijk.nl, tel. 06 10077100.

Taken:

• Het meewerken aan de totstandkoming van het PGH beleidsplan.
• Het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
• Het voeren van de financiële administratie.
• Zorg dragen voor de geldwerving binnen de gemeente;
• Het zorg dragen voor het vermogen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere kerkelijke activiteiten;
• Het beheren en onderhouden van gebouwen en goederen van de gemeente;
• Het zorg dragen voor arbeidsrechtelijke aangelegenheden en het voeren van het algemeen personeelsbeleid;
• Het fungeren als opdrachtgever voor het administratief personeel;
• Het bijhouden en beheren van IT zaken zoals computers, programma’s etc.
• Het bijhouden van de registers van de gemeente (doop-, belijdenis-, en trouwboek).
• Het bijhouden van de archieven.
• Het bijhouden van de verzekeringspolissen.

Belastingvoordeel

Weet u dat u tegenwoordig uw giften aan de kerk op voor de volle 100% kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting? Eenvoudig en zonder (notaris)kosten. U ondertekent een overeenkomst met de kerk met een looptijd van (minimaal) vijf jaar. <Klik hier voor modelovereenkomst> voor meer informatie.

Begroting 2023

Begroting 2023 voor Sage 221101