Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
Tel 0341 412188
kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Geopend ma, di en do 9 – 12 uur

Het kerkelijk bureau verzorgt o.a. de ledenadministratie en de boekhouding. Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

kerkelijkbureau

Medewerkers Rita Balsma (links) en Joke Sels (rechts)

Bankrekeningen: voor betalingen van de vaste vrijwillige bijdragen:
Kerkrentmeesters: rek.nr. NL28RABO0317770969

Voor giften:
Diaconie: rek.nr. NL39RABO0317714996
Zending en Werelddiaconaat NL42RABO0317714554
Fonteinwerk: rek.nr. NL67RABO0385726139

Collectemunten
Uw voordeel: altijd gepaste munt. Aftrekbaar voor de belasting (betaalbewijs)

Verkrijgbaar (per 20 stuks) in de waarden € 0,50, € 1,00, € 1,50 en € 2,00.
Collectemunten kunt u bestellen via het contactformulier of via mail: kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl
Afhalen en verkoop om de andere week op donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur in de Plantagekerk.

Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv CvK Prot Gemeente te Harderwijk