De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige en veelvormige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 3.600 leden, vier predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog . Hier zijn iedere zondag één of meer vieringen. Zie (link) voor type Vieringen