Geloof is uiteindelijk iets heel persoonlijks. Op veel vragen rond geloof en ceremonies past alleen een op u persoonlijk toegesneden antwoord. Dat willen graag zoeken, samen met u persoonlijk. Niet via een onpersoonlijke website maar van mens tot mens. Een telefoontje of mailtje naar een van onze predikanten of seniorenpastores volstaat. Gemeentelid of niet: wees hartelijk welkom!