Jeugdraad

Hits: 18726

De jeugd heeft een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. Door het jeugdwerk worden jongeren in onze gemeente vertrouwd gemaakt met het woord van God en het evangelie van Jezus Christus. 

Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen. 

Prioriteit bij het jeugdwerk ligt in echte ontmoeting, in aandacht voor zowel beleving en diepgang van geloof als voor gezellige activiteiten. Activiteiten sluiten aan bij deze tijd en bij de belevingswereld van de jongeren. We stimuleren dat jongeren omzien naar elkaar en naar anderen in onze samenleving.

De jeugdraad werkt als commissie voor het jeugdwerk onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad. De Jeugdraad heeft tot hoofdtaak het jeugdwerk te stimuleren, coördineren en te ondersteunen.

Samenstelling
De jeugdraad bestaat uit minimaal 9 personen:
Een voorzitter, secretaris, penningmeester en predikant, en 5 clusterleiders.

Er zijn 5 clusters, te weten:
- Cluster leren (catechese, clubs en Rocks)
- Cluster vieren (oppas, kinderdienst en tienervieringen)
- Cluster pastoraat (kamp, jongerenpastoraat,rozenactie)
- Cluster dienen (jeugddiaconaat)
- Cluster Fun (JACK, jeugdzondag, disco)

De clusterhoofden zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de structuur en de continuïteit van de activiteiten binnen hun cluster.

Taken
De belangrijkste taak van de jeugdraad is het kerkelijk werk binnen alle wijken en wijkoverstijgend te coördineren. Uitwisseling van informatie met de AK en met de jeugdwerkers, via de clusterleiders en het organiseren van toerustingsmomenten.

Voor algemene informatie: e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.