Alle doelgroepen, jong en oud, hebben een volwaardige plaats binnen de PGH gemeente en zij wordt betrokken bij alle vormen van gemeente-zijn, zoals vieringen, diaconaat, pastoraat en geloofsopbouw. 

Het jeugdwerk richt zich op gemeenteleden van 0 tot 25 jaar. Daarnaast richt het jeugdwerk zich ook op jongeren van buiten de kerk om hen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen. 

Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) is een veelkleurige geloofsgemeenschap met ± 3.600 leden in drie geografische bepaalde wijkgemeenten met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten en het Fonteinwerk. Er zijn momenteel vier predikanten en drie kerkelijk werkers werkzaam in onze gemeente. Veel activiteiten spelen zich af in en rondom twee kerkgebouwen. We zijn op korte termijn op zoek naar een

VACATURE Jeugdwerker

Werkzaamheden

 • Vanuit een initiërende, stimulerende, enthousiasmerende, coachende en adviserende rolsamen met vrijwilligers de huidige jeugdwerkactiviteiten meehelpen vormgeven en waar nodig van nieuwe ‘elan’ voorzien.
 • Actief meehelpen binnen de drie wijkgemeenten bij al het jeugdwerk
 • Zoeken naar en vormgeven van nieuwe vormen van jeugdwerk die passen en aansluiten bij de context van de (nog niet) betrokken jeugd.
 • Eerstelijns: contact zoeken en onderhouden met kinderen, jongeren en hun ouders.
 • Actief gespreksgroepen voor meerdere generaties organiseren.
 • Samenwerken met voorbereidingsgroepen voor het organiseren, meewerken of gedeeltelijk verzorgen van vieringen en gaat, zo mogelijk, daarin voor.
 • Samen Jong verder ontwikkelen.
 • Contacten onderhouden met andere pastores

Profiel

Als Jeugdwerker ben je iemand die:

 • een levend geloof in God heeft en de passie heeft om het geloof te delen met de jongeren;
 • kan genieten van en werken met een grote diversiteit in geloofsbeleving;
 • aanspreekbaar is als voorbeeldfiguur voor de jongeren;
 • begrip en inlevingsvermogen heeft voor de leef- en belevingswereld van kinderen, jongeren en hun ouders en hierbij aansluiting zoekt. Hart heeft voor de jeugd;
 • het leuk vindt bruggen te bouwen tussen diverse generaties en verbindend bezig te zijn;
 • creatief en oplossend gericht;
 • een missionaire houding ook buiten de kerk uitdraagt

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kerkelijke actief
 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bereidheid om ook ’s avonds en in het weekend te werken.

Wat wij bieden

 • Contract voor 15 uur per week
 • Een bepaalde tijd voor 1 jaar en bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging van nog 1 jaar.
 • Functie in schaal 9 van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (mits juiste opleiding).
 • Periodiek is afhankelijk van relevante werkervaring.

Overig

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

Informatie

Voor vragen over de gemeente en het jeugdwerk kun je contact opnemen met de voorzitter van de Jeugdraad: Jolanda van der Sluijs, jeugdraad@pgharderwijk.nl, tel nr. 06-20057473