De Protestantse Gemeente Harderwijk (PGH) ontstond in 2011 door het samengaan van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde ‘buitengewone wijkgemeente’ Nieuwe Kerk. Dit als afronding van een jarenlang Samen-op-Wegproces. Daarin was al heel veel gezamenlijk opgebouwd, waaronder een gezamenlijke wijkgemeente in de nieuwbouwwijk Drielanden (1998) en de realisering daar in 2011 van kerkelijk centrum De Regenboog. Dit gebouw overigens in gezamenlijk eigendom met de Hervormde Gemeente Harderwijk.

De formele eenwording was overigens nog niet direct merkbaar in de kerken. De drie ‘gereformeerde’ kerken /wijkgemeenten en de voorheen Hervormde Nieuwe Kerkgemeente gingen nog door in de eigen kerken en met de eigen gemeenteleden.
De projectgroep ’Handen Ineenslaan’ kwam in 2012 met een rapport om tot daadwerkelijke integratie te komen. De ambitie was om de vier oude kerken alle te sluiten en de gemeente bijeen te brengen in (afgezien van De Regenboog) één kerkgebouw. Inmiddels hadden de predikanten en kerkelijk werkers op verzoek van de projectgroep een theologische analyse gemaakt van de aanwezige stromingen binnen de PGH. Daaruit bleek dat de gemeente in de kerkdiensten elke zondagmorgen drie ‘oriëntaties’ zou moeten bedienen: een traditionele dienst, een charismatische viering en een oecumenisch-liturgische viering. Dat was volgens de projectgroep te realiseren in uiteindelijk één nieuw of vernieuwd kerkgebouw plus De Regenboog.

Helaas werd in 2012 ook duidelijk dat de PGH drastisch moest bezuinigen om niet binnen een paar jaar door alle reserves heen te zijn. Een vacante predikantsplaats werd opgeheven. Na rijp beraad zette de Algemene Kerkenraad begin 2013 vier kerken in de verkoop. Op voorhand werden de Veldkampkerk en de Plantagekerk buiten gebruik gesteld. Dit bracht de leden van de diverse wijken alvast nader tot elkaar. Na een jaar van intensief overleg met gemeenteleden en wijkkerkenraden kreeg in september 2014 een ingrijpende reorganisatie gestalte: opheffing van de vijf oude, merendeels nog gescheiden wijken en hergroepering van alle leden in geografisch bepaalde nieuwe wijken: wijkgemeente De Regenboog en wijkgemeente Plantagekerk.
De Nieuwe Kerk, de Veldkampkerk en de Stadsdennenkerk werden verkocht en maakten plaats voor woningbouw. Sinds januari 2017 zijn alle diensten en activiteiten in ‘oud’ Harderwijk (ten noorden van de snelweg A28 in de Plantagekerk aan de Stationslaan. De activiteiten in wijk Drielanden (ten zuiden van snelweg A28) zijn in Kerkelijk Centrum De Regenboog.

De Protestantse Gemeente Harderwijk is aangesloten bij de Protestante Kerk Nederland (PKN)

Hier leest u meer over de geschiedenis van Hervormde Gemeente Nieuwe Kerk, Gereformeerde Kerken en over Plantagekerk en de Kerkelijk Centrum de Regenboog .