Half jaren ’90 van de vorige eeuw begon de wijk Drielanden vorm te krijgen. Niemand kon toen vermoeden dat in die wijk ook nog eens een prachtig kerkelijk centrum gebouwd zou gaan worden. Die eerste jaren waren er geen plannen voor de vorming van een nieuwe wijkgemeente. Immers, Harderwijk kende een Hervormde wijkmeente en een Gereformeerde Kerk met drie wijkgemeenten waar mensen kerkelijk onderdak konden vinden.

Toch groeide het verlangen in Drielanden naar een eigen kerkelijke gemeenschap. En omdat alles nieuw is in een nieuwbouwwijk zou het meteen een Samen op Weg gemeente mogen worden. Na grondig onderzoek door de ‘commissie onderzoek kerkenwerk Drielanden’ gaven in mei 1998 de kerkenraad van de Nieuwe Kerk en de KAZ van de Gereformeerde Kerk groen licht voor de vorming van een zelfstandige Samen op Weg wijkgemeente Drielanden.

Toen der tijd was dit een vooruitstrevende beslissing. In de regionale media werd er dan ook veel aandacht aan besteed en de wijkgemeente Drielanden wordt een voorbeeld genoemd.

Een eigen gebouw had de nieuwe wijkgemeente niet. Van november 1998 tot en met 6 februari 2011 kwam de gemeente samen in c.b.s. de Triangel aan de Tonselsedreef. Elke vrijdagmiddag, als de school uit was, werd onder leiding van enkele kostersechtparen door vrijwilligers de centrale hal van de school omgetoverd tot kerkzaal.

De eerste kerkdienst is op 29 november 1998. Voorgangers zijn ds. Mak (Gereformeerde Kerk) en ds. Verbeek (Hervormde Gemeente). De koffie staat klaar vanaf 9.30 uur om kennis te maken met medekerkgangers. ‘Dus koffie vóór de dienst en we hopen en verwachten dat dit experiment de drielanderige verbroedering (en verzustering) zal bevorderen!’ schreef ds Mak in het kerkblad.

In ‘Drie-één’ december 98, het contactblad van de wijkgemeente staat te lezen: ‘Stoelentekort bij allereerste dienst. Buiten was het koud en miezerig. Binnen – in de prachtige ontmoetingsruimte van de Triangel- was er warmte. Wat hadden we er naar toe geleefd. En heeft het vele uren aan voorbereiding gekost. Maar eindelijk was het dan zover: de eerste kerkdienst van de Samen op Weg wijkgemeente Drielanden. Zouden er veel mensen komen? Zou alles goed verlopen, die allereerste keer? Om half tien begon het al heel druk te worden en binnen de kortste tijd waren alle 180 stoelen bezet. …

Ds. Mak gebruikte als thema voor zijn preek ‘Beter samen op weg dan alleen op pad…’ en ‘op een driepoot kun je huizen/kerken bouwen.’ De tekst was gekozen uit Prediker 4:9a en 12b. ‘Twee zijn beter dan één en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.’

Er wordt een wijkraad gevormd. De eerste voorzitter is mw. Gemma de Groot. Zij schrijft in november 1998 in ‘Drie-één’: ‘Ruim drie jaar geleden kwam ik samen met mijn gezin hier in Muziekland I wonen. Het was letterlijk en figuurlijk pionieren in een nieuwe wijk, waar moerasachtige taferelen en woestijndroge winden regelmatig voorkwamen. Ondanks de grote verschillen ontdekten gereformeerde en hervormde gemeenteleden elkaar. Zij zagen het als een uitdaging om in deze nieuwe wijk een gezamenlijk geluid te laten horen en dit ook uit te dragen.’

In een wijk met overwegend jonge bewoners worden veel kinderen geboren. Op 28 februari 1999 vindt de eerste doopdienst plaats in de Triangel. Het doopvont wordt geleend van Zorgcentrum Weideheem. Sinds die eerste doop zijn er al bijna 200 kinderen gedoopt.

In januari 1999 verschijnt de advertentie voor een predikant/opbouwwerker voor 40%, voor drie jaar: ‘De wijk telt op dit moment 500 leden. Er is wekelijks een kerkdienst in de nieuwe school. De bedoeling is de SoW-wijkgemeente te ontwikkelen tot een frisse, open en actieve geloofsgemeenschap.’

In december neemt Florida de Kok het beroep aan. Zij doet op 12 maart 2000 intrede en gaat voor 50% aan de slag.

In december 1999 wordt een eerste oproep gedaan voor bouwcommissieleden. In Drie-één staat: ‘Omdat we nu reeds een begin willen maken met het realiseren van een wijkgebouw (voor over 4 a 5 jaar) in het wijkcentrum, hebben we mensen nodig die in de op te richten bouwcommissie zitting willen nemen. In de wijkraad van 1 december is uitvoerig gediscussieerd over ‘kerkbouw in de toekomst’. Wij verwachten dat de ruimte in de Triangel over enkele jaren te klein is en kunnen derhalve niet stil zitten en afwachten: bouwen vergt immers een lange voorbereiding…’  

Inmiddels krijgen de bouwplannen steeds duidelijker vorm en in juni 2009 wordt de eerste handeling verricht voor een nieuw kerkelijk centrum. Het wordt een bijzondere onderneming omdat er gezamenlijk gebouwd zal gaan worden met de Hervormde Wijkgemeente. Kerkelijk Centrum de Regenboog wordt op 6 februari 2011 door de beide wijkgemeenten feestelijk in gebruik genomen. Hoewel beide hun eigen kerkdiensten houden groeit de samenwerking op andere terreinen.

De wijkgemeente groeit gestaag. Na het afscheid van ds. Florida de Kok wordt ds. Lyonne Verschoor-Schuijer beroepen voor 66%. Zij doet intrede in september 2007. De predikantsplaats voor Drielanden wordt in september 2011 uitgebreid naar 100%.

In 2004 wordt het landelijk Samen op Weg proces afgesloten met de vorming van de Protestantse Kerk Nederland. De wijkgemeente Drielanden is echter nog steeds geen zelfstandige protestantse wijkgemeente. Het protestants moderamen wordt in het leven geroepen. Zij bereiden een aantal stappen voor die in de eerste plaats moeten leiden tot de wording van een Protestantse Gemeente Harderwijk en in de tweede plaats tot de verzelfstandiging van Drielanden. De eerste stap is het losmaken van de Hervormde wijkgemeente Nieuwe Kerk van de Hervormde Gemeente Harderwijk. De Nieuwe Kerk was namelijk een bijzondere wijkgemeente. De tweede stap is het komen tot een vereniging van Hervormd en Gereformeerd. Met een spetterende viering in het Dolfinarium in januari 2011 wordt de eenwording gevierd en is de Protestantse Gemeente Harderwijk een feit. De wijkgemeente Drielanden is voortaan een zelfstandige wijkgemeente.

Steeds meer mensen refereren aan de wijkgemeente als ‘de Regenboog’ naar het kerkgebouw. Daarom wordt in 2012 besloten om de naam te veranderen in: Protestantse Wijkgemeente de Regenboog.

In september 2015 nam ds. Lyonne Verschoor-Schuijer een beroep aan in Oud-Beijerland. Sinds zomer 2017 is ds. David Kroeze de wijkpredikant.