ALLE ACTIVITEITEN in het komende jaar

Hits: 2463

vlag PKN

Een heel nieuw kerkelijk seizoen staat voor de deur. Onze Protestantse Gemeente bruist van de activiteiten, op zondag natuurlijk maar zeker ook doordeweeks. Laat uw ogen dwalen over onderstaand overzicht (niet volledig…) en zeg bij uzelf: hier zit ook voor mij dit seizoen echt wel wat bij. Ik doe mee!

Meer weten? Kijk in ons driewekelijkse kerkblad SamenGeroepen en op onze website http://www.pgharderwijk.nl .

KERKDIENSTEN IN VELE VORMEN
Dat we een veelkleurige gemeente zijn kunt u aflezen uit de zeer uiteenlopende kerkdiensten die we door het jaar heen organiseren: van ’gewone’ vieringen en verstilde Taizévieringen tot cantate- en top2000-diensten. Geniet mee van het rijke aanbod. Onderstaand korte toelichtingen.

‘Gewone’ kerkdiensten
De ‘gewone’ kerkdiensten op zondag beginnen in de Plantagekerk zondags om 9.30 uur. In de Regenboog (Biezenplein, Drielanden) is de aanvang wekelijks wisselend om 9.00 of 10.45 uur.

Cantatedienst:
Driemaal per jaar ’s avonds om 19.00 uur in de welluidende Plantagekerk. Tijdens deze dienst brengt een muziekensemble een cantate of andere compositie van Bach ten gehore. Organisatie door de Commissie Cantatediensten.

Fonteindiensten
Het Fonteinwerk is de missionaire wijkgemeente binnen onze Protestantse Gemeente Harderwijk, met een vernieuwende en uitdagende vorm van kerk zijn. Met eigentijdse taal en eigentijdse muziek wordt aansluiting gezocht bij mensen van deze tijd. De laagdrempelige vieringen zijn op de eerste, tweede en derde zondag van de maand om 11.30 uur in de Plantagekerk, vaak met een live band.

Thomasviering:
In deze viering ‘voor twijfelaars en ongelovige Thomassen’ staan verstilling, verbeelding en beweging centraal. Deze diensten beginnen en eindigen gezamenlijk en daartussen kunnen de deelnemers naar keuze een van de korte activiteiten/workshops bijwonen. Deze diensten zijn driemaal per jaar op zondag om 11.30 uur.

Taizéviering:
In deze avondviering draait het om meditatieve stilte, in de geest van de kloosterorde van Taizé (Fr.). Met bijbehorende meditatieve muziek. Driemaal per jaar om 19.00 uur in de Plantagekerk.

Vrije fakkelviering:
Een viering met veel ruimte voor experiment in de Plantagekerk. Aanvang 11.30 uur.

Internationale diensten:
Elke zondagmiddag om 14.30 uur in gebouw Sefanja, Stationslaan 121. Een Nederlandstalige dienst met tolken voor asielzoekers uit het AZC, vluchtelingen met een verblijfsvergunning (‘statushouders’) en Harderwijkse medechristenen. Deze diensten worden bij toerbeurt verzorgd door alle kerken, waaronder ook onze gemeente. Na afloop altijd gezellige onderlinge ontmoeting met koffie, limonade en heel veel lekkers. Ook aanbevolen als u eens laagdrempelig met allochtone plaatsgenoten in contact wilt komen.

Kerk op schoot-dienst
Speciaal voor de allerkleinsten (en hun ouders/verzorgers) iedere eerste zaterdag(!) van de maand een korte, belevingsgerichte viering met een interactief Bijbelverhaal en veel peuterliedjes.

Kerktaxi
Bent u niet meer in staat om zelfstandig naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U wordt dan door een (wisselend) gemeentelid opgehaald en weer thuisgebracht.

Kerktelevisie
Bent u niet (meer) in de gelegenheid om naar de kerk toe te komen en heeft u een CAI-aansluiting, dan kunt u thuis de diensten meevieren via de kerktelevisie op kanaal 707 (Plantagekerk) en 703 (Regenboog). De diensten zijn ook live te volgen op uw computer of tablet via http://www.pgharderwijk.nl/live-stream , en via onze website achteraf terug te kijken.

Ontmoetingen met koffie
En dan is er koffie!... Altijd na elke morgendienst ontmoeten we elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Het is de uitgelezen gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en bestaande contacten te verdiepen.

Koffie-inloop elke donderdagmorgen 
Tussen 10 en 12 uur bent u in de Plantagekerk welkom voor onderlinge ontmoeting en een kopje koffie. Elke week maken velen gebruik van deze laagdrempelige gelegenheid. U kunt dan ook het Stiltecentrum bezoeken en de actuele kunstexpositie bekijken.

Koffie op 3e zaterdagmorgen in de stad…
Op zaterdagmorgen even naar de weekmarkt? Loop dan ook eens binnen in de Plantagekerk. Elke derde zaterdagmorgen 10 -12 uur staat de koffie klaar en kunt u de kunstexpositie bekijken.

… en 1e maandagmorgen in Drielanden
in het wijkontmoetingscentrum van Drielanden, Triasplein 9, georganiseerd door de wijkgemeente van de Regenboog.

Regenboogkoffie
Regelmatig op vrijdag of zaterdag gezellig koffiedrinken in de Regenboog met een kort verdiepend moment, waarover kan worden doorgepraat.

Bible Journaling
Een creatieve manier van Bijbellezen. Je laat je inspireren door de tekst en verbeeldt het Bijbelverhaal door te schrijven, tekenen, schilderen en te plakken in jouw eigen bijbel, een schrift of op een vel papier. Elke 2e maandagavond in de Regenboog.

Bjjbelstudie
We lezen de tekst van de zondag, willen ontdekken wat de betekenis is en wat wij er nu mee zouden kunnen. In de Regenboog.

Rainbow Event 
Vijf keer per jaar in de Regenboog een zondagochtend-viering met een aantal workshops en een maaltijd voor jong-en-ouder.  Het ontmoeten van elkaar staat centraal.

Kliederkerk 
Een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. De Kliederkerk is geïnspireerd door de Engelse Messy Church.

40+groep
Eens per maand in de Regenboog praten over actuele thema’s die te maken hebben met het geloof en die onszelf bezighouden.

Kerstmarkt
Zaterdag 11 december 2021 in de Regenboog. Gezelligheid, ontmoeting en fondsenwerving met heerlijke kerstbroden, goede wijnen, ambachtelijke erwtensoep, prachtige kerststukjes, een rad van fortuin en veel meer.

Weidemaaltijden
Iedere derde woensdag van de maand om 18.00 uur in de Regenboog ontmoeting rond een gezamenlijke maaltijd. Iedereen kan deelnemen, kerkelijk betrokken of niet.

60+groep  
Gespreksgroep voor Bijbelstudie en bezinning op relevante aspecten van geloof en christelijk leven. Iedere 2e zondagavond van de maand in de Regenboog.

70/80+ groep
Eens per drie weken. Aan de hand van de Bijbel worden onderwerpen besproken.

Alpha-cursus 
Tien avondbijeenkomsten met maaltijd en een weekend over leven en geloof. Om nader kennis te maken met het christelijk geloof of je geloof verder te verdiepen. Een goede en leuke cursus om God (beter) te leren kennen.

Bezoek aan huis (pastoraat)
Pastoraat is de geestelijke verzorging van medemensen, beter bekend als ‘omzien naar elkaar’. Pastores en vrijwilligers bezoeken (op verzoek) nieuwe leden, zieken, ouderen en overige gemeenteleden. Belangrijk: we werken met pastoraat-op-afroep en op signalen vanuit de gemeente. Heeft u voor uzelf of iemand uit uw omgeving behoefte aan bezoek, laat dit dan weten, bijvoorbeeld via het kerkelijk bureau 0341 412188.

Hulp bij problemen en schulden
Omzien naar elkaar is een kernopdracht van de kerk. De diaconie geeft concrete hulp in de vorm van begeleiding, financiële ondersteuning en de voedselbank, en heeft een netwerk naar alle Harderwijkse instanties. De diaconie helpt mensen in nood zowel binnen als buiten de kerk. Alles onder strikte vertrouwelijkheid.

Helpende Handen
Vrijwilligers van de kerk helpen leden die hulp nodig hebben, bijv. bij boodschappen doen, paperassen invullen, gezelschap, vervoer en technisch klusjes.

Het kerkelijk bureau
Spil en vraagbaak binnen onze kerk. Verzorgt o.a. de ledenadministratie en de boekhouding. Verandert er iets in uw leefsituatie (verhuizing, huwelijk, geboorte, geregistreerd partnerschap) dan kunt u dit doorgeven aan het kerkelijk bureau. U bent hier welkom met al uw vragen. Het kerkelijk bureau regelt ook de kerkelijke bijdragen (Kerkbalans), abonnementen op ons kerkblad SamenGeroepen en de uitgifte van de collectemunten.
Stationslaan 134, tel: 0341-412188, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Lunch-gespreksgroep ‘Volle Mond’
Elke maand in de Plantagekerk ‘Praten met volle mond’, een gezellige ontmoeting rond een smakelijke lunch. Een van onze pastores houdt kort een inleiding die als gespreksthema kan dienen.

De Herberg
Eens per maand vanaf 17.30 uur veranderen de zalen van de Plantagekerk in een sfeervol restaurant. Voor een bescheiden bedrag worden u minstens drie gangen voorgeschoteld. Het gaat ook altijd om aanknoping en ontmoeting. Aanmelden noodzakelijk.

Alleengaandenmiddag
U bent alleen en de zondag duurt lang? Kom om 14.00 uur naar de Alleenstaandenmiddag in de pastorie naast de Plantagekerk voor spelletjes, gesprekken en meer. De sfeer maken de bezoekers samen.

Meditatiegroep
Elke 1e woensdagavond van de maand een uur samen en onder begeleiding mediteren, jezelf ontvankelijk maken voor God. In de Plantagekerk om 20.00 uur.

Kunst-exposities
In de Plantagekerk geregeld exposities die een link hebben met geloof. Ze zijn te bekijken rond de kerkdiensten maar ook doordeweeks op maandagochtend en bij open activiteiten zoals de wekelijkse koffie-inloop op de donderdagmorgen.

Cantorij
De Cantorij repeteert wekelijks op donderdagavond en werkt periodiek mee aan de kerkdienst. We zingen vierstemmig onder een goede dirigent. Nieuwe zangers en zangeressen altijd zijn welkom.

Zanggroep l’Esprit
Zingen tot eer van God. Het repertoire is heel divers en eigentijds, o.a. liederen van Taizé en Iona, een mooi opwekkingslied en een swingende gospel. Repetities doorgaans op de tweede en vierde woensdagavond van de maand vanaf 20.00 uur in de Plantagekerk.

PodiumPlantagekerk
Elke laatste zaterdagmiddag een gratis toegankelijk concert. Zo draagt onze monumentale kerk (Rijksmonument) bij aan de cultuurbeleving van de stad. Het muzikale aanbod is doorgaans (licht) klassiek, met soms een uitstapje naar andere muziekgenres zoals gospel of jazz. Collecte bij de uitgang.

Inzameling voor de Voedselbank
De Harderwijker kerken zamelen wekelijks voedsel in voor de Voedselbank Harderwijk/Ermelo/Putten. In de Plantagekerk op woensdagavond 19-20 uur, in de Regenboog vrijdagmorgen 9-11 uur.

Leerhuis
Een breed aanbod van lezingen en ontmoetingen van doorgaans 1 ochtend of avond. Interkerkelijke activiteit met als doel om met en van elkaar te leren over geloof, geloofsbeleving en spiritualiteit.

Gespreksgroep rouwverwerking
Serie ontmoetingen voor mensen die iemand zijn verloren aan de dood. Of aan het leven…

Gespreksgroep Paradijsvogels
Maandelijkse gespreksgroep voor ouders met kinderen met een rugzakje. Over het wel en wee van onze kinderen en hoe we daar zelf mee omgaan. We delen onze zorgen ook in het licht van het geloof, wetend dat God met ons meegaat.

Uur van gebed
Iedere laatste maandag van de maand om 19.00 uur in de Plantagekerk. Bespreking van een Bijbelgedeelte met meditatie, met aansluitend voorbede voor de wereld, onze stad, de kerk en individuele mensen.

Zendingswerk in Mali en Nederland
Onze kerk steunt en bekostigt twee zendelingen en heeft voor hen thuisfrontcomités. Wilma Wolthuis werkt al vele jaren aan bijbelvertalingen voor Afrikaanse taalgebieden. Louise ten Wolde helpt in Nederland bij de opleidingen van jonge evangelisten bij Youth with a Mission.

Snuffelmarkt
Onze kerk runt een kringloopwinkel: de Snuffelmarkt aan de Fokko Kortlanglaan 181. Er is van alles te koop: meubels, huisraad, apparaten, curiosa, witgoed, kleding, speelgoed, tuinbenodigdheden (geen boeken). Fijn voor stadgenoten met een smalle beurs, voor het milieu en voor de kerk! Open elke eerste en derde zaterdagmorgen en iedere tweede en vierde woensdagmiddag.

Verjaars-middagen
Elke maand worden de 80+’ers die die maand jarig zijn uitgenodigd om gezamenlijk en met een introducé in de Plantagekerk hun verjaardag vieren. Een feestelijk samenzijn om blij van te worden.

Dagtripje voor senioren
Alle senioren krijgen een uitnodiging voor een gezellig (mid)dagje uit met bus, boot en een maaltijd. Rollators en rolstoelen geen bezwaar.

Vakantieweek voor senioren
Geheel verzorgd verblijf in een aangepaste groepsaccommodatie, begeleid door gekwalificeerde vrijwilligers van onze eigen gemeente.

Gespreksgroep In Goed Vertrouwen
Gesprekskring voor oudere jongeren die van gedachten willen wisselen over wat hen beweegt om (nog) te geloven. Al pratend inspireren we elkaar.

Verwelkoming nieuwe leden
De kerk maakt graag kennis met nieuwe kerkleden. Zij krijgen een uitnodiging voor een kennismakings- en informatieavond in aanwezigheid van predikant(en) en kerkenraadsleden.

Micha-cursus
Geïnspireerd door het Bijbelboek Micha met een kleine gespreksgroep nadenken over thema’s als heelheid van de schepping, duurzaamheid en milieubewust leven en dit omzetten in praktisch handelen bij jezelf en in de samenleving.

Fontein Academy

Op een doordeweekse avond een geloofsthema verder uitdiepen, met veelal een externe inspirerende spreker.

Pelgrimswandelingen
Periodiek op zondagmiddag. In kleine koppeltjes met elkaar wandelend in de natuur napraten over de kerkdienst en meer.

Moldavië-reis
Werkvakantie in 2022 om hulp te bieden aan de vele arme gezinnen en verweesde jongeren in dat land.

@homegroepen
Maandelijkse kleinschalige gespreksgroepen om verdere verdieping in het geloof te krijgen, elkaar nader te leren kennen en lief en leed te delen.

Muziekgroep Colorful
Dit gezelschap gemeenteleden is geregeld te beluisteren in de Regenboog en in Internationale diensten, aanspreekpunt is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mannen- en vrouwenevents
Activiteiten rond een thema of activiteit om elkaar in een laagdrempelige setting beter te leren kennen, Gods woord te leren verstaan en op een ontspannende manier actief te zijn met elkaar.

Kampeerweekend
voor jong en oud, een initiatief van het Fonteinwerk voor 2022.

Blijf op de hoogte
Volg het nieuws en de activiteiten van onze Protestantse Gemeente Harderwijk via de volgende kerk-media: