doop2

Wie de doop verlangt voor zijn / haar kind of wie zelf gedoopt wil worden neemt daarvoor contact op met de wijkpredikant. Hij of zij kan u vertellen wanneer de volgende doopzondag is en zal u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Ook zal er een afspraak worden gemaakt voor een doopgesprek, mogelijk in combinatie met andere doopouders.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze voorgangers / pastoraal medewerkers. zie hiervoor contact https://www.pgharderwijk.nl/contact