Louise ten Wolde

Dag lieve mensen! (4 april 2022)
 
De laatste nieuwsbrief is alweer twee maanden geleden verstuurd. Ik wil jullie graag vertellen wat ik de afgelopen maanden gedaan heb en wat ik de komende tijd ga doen.
 
Outreach
In de vorige nieuwsbrief schreef ik jullie dat ik op outreach (zendingsreis) was in Albanië. We waren er klaar voor om in de laatste vier weken van outreach alles te geven en er volledig voor te gaan. Maar helaas, toen kwam corona op bezoek in ons team. Vier van de zeven teamleden hebben corona gehad, sommigen waren erg ziek, en sommigen konden nog wel gewoon wat dingen doen. Maar we moesten natuurlijk wel in quarantaine... We hebben anderhalve week ons programma moeten veranderen. We hebben halve dagen programma gehad. We hebben vooral veel voorbeden en aanbidding gedaan met het team en ook hebben we een aantal brieven van de Bijbel met elkaar hardop gelezen. We hebben ervaren dat God deze tijd echt heeft gebruikt om ons als team te versterken en dat hebben we ook gemerkt op de laatste locatie: Tirana. Bijna twee weken zijn we hier geweest en we hebben echt volle dagen gedraaid. We hebben aanbeden over de stad. We mochten helpen bij een evenement voor mensen uit Afghanistan en we mochten helpen bij een evenement voor jongeren met het syndroom van Down. Verder zijn we ook de straat op gegaan om te evangeliseren en we een aantal uren doorgebracht in het huis van gebed. Maar het leukste vond ik de tienergroep die we 4 keer mochten leiden. Eén van deze keren mocht ik een stukje delen over Gods stem verstaan. Ik heb gedeeld dat ik geloof dat God met ons wil communiceren en dat we dus ook in staat zijn om Gods 'stem' te verstaan. Ik geloof dat God dat vooral doet door gedachten die in je opkomen, liederen waar je aan moet denken, dromen die je hebt 's nachts, beelden die op je netvlies komen, enz. We hebben met de tieners een activiteit gedaan waarin we dit ook gingen oefenen, bewust luisteren naar Zijn stem. Veel tieners werden daar door geraakt en het heeft echt geloof gebouwd bij de tieners en ook ons team! 
 
Terug in Nederland
Bij terugkomst in Nederland hebben we twee weken van debriefing (evaluatie) gehad, de eerste week met studenten, en de tweede week met alleen het stafteam. Dit waren twee hele goede weken, maar het was ook af en toe lastig. Het leiden van een dts met een team is iets heel moois en waardevols om te doen, maar het zorgt ook voor meningsverschillen. In de week van staf debriefing hebben we hier ook de tijd voor genomen. Verder hebben we teruggekeken naar de DTS. Wat was geweldig en willen we houden en wat zullen we volgend jaar anders doen? Goeie vragen om over na te denken!
 
Wat ga ik nu doen? 
De komende maanden heb ik ook een andere taak naast het bezig zijn met het voorbereiden van de volgende DTS Ik ben namelijk deel van het contact- en registratieteam. Dit houdt dat in dat ik de scholen en schoolleiders en de studenten aan elkaar verbindt. Ik verwerk de aanmeldingen van toekomstige studenten of beantwoord vragen. Ik vind het heel leuk om daar mee bezig te zijn, ook nu er geen DTS op de basis is, heb ik toch nog interactie met studenten. Ook werk ik 1 dag per week mee aan het nieuwe gebouw waar studenten en staf vanaf de zomer in zullen gaan wonen. Ik ga de komende zomer ook verhuizen naar dit gebouw!
 
De volgende DTS heeft ook weer een Music track. De Music track heb ik vorig jaar opgezet en is een onderdeel van het DTS programma. Deze track gaat vooral over wat aanbidding is en waarom we het doen. Ik geloof dat aanbidding echt gaat om God. En dat klinkt natuurlijk heel logisch, maar als je luistert naar de huidige aanbiddingsliederen, gaan die daar niet altijd over. Veel nummers gaan nu ook over onszelf en wat God aan ons kan geven. Niet meer per se over wie God in Zijn wezen is. Het zijn meer gebeden die uitgesproken worden in liederen in plaats van echt aanbiddingsliederen. Allebei zijn echt hele mooie dingen, maar mijn hart voor de music track is vooral is om te focussen op aanbidding waarin God groot wordt gemaakt. De Music track gaat er ook over dat aanbidding geen perfect optreden is. Het leiden van aanbidding doen we omdat God dat waard is! Het gaat niet om het perfect zingen van een nummer, maar het gaat over verbinden met God. De komende tijd ga ik ook meer aandacht besteden aan het verscherpen van visie hiervan.
 
Dat was het weer! Ik sta altijd open voor vragen en vind het leuk om van jullie te horen!
 
Groetjes,
Louise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dag lieve mensen! (januari 2022)
 
Het is weer eens tijd voor een nieuwsbrief! Zeven weken geleden, ben ik in het vliegtuig gestapt met 5 andere stafleden en 15 studenten. Op weg naar Albanië! Toen we in Tirana aankwamen zijn we opgesplitst in twee groepen. We zijn nu alweer op onze vierde outreach locatie aangekomen, dus ik wil jullie graag vertellen wat we de afgelopen weken gedaan hebben.
 
Als eerste ben ik samen met een team van 5 studenten en een co-leider naar Durres geweest. Dit is een stad aan de kust van Albanië. We verbleven op de YWAM basis en dat is ook de enige basis van Albanië, die DTS'en draait. Toen wij er waren was er ook een DTS. In de twee weken, die we daar waren, hebben we verschillende dingen gedaan, maar vooral hadden we het idee dat we ook echt een zegen waren voor de basis zelf. Doordat we samen aten met de studenten en stafwerkers konden we in gesprekken de mensen bemoedigen en aanmoedigen, ze een luisterend oor bieden, maar ook gewoon gezellige gesprekken hebben met ze. Ook zijn we een aantal keer de straat op gegaan om te evangeliseren. Mijn favoriete keer was toen we spontaan een kort kinderprogramma gingen doen. We kwamen in gesprek met twee meisjes en toen gingen we met ze dansen op christelijke muziek. Er kwam zo veel vreugde vanaf (en ook geluid) dat mensen op de balkons erom heen ook konden meegenieten van de gezelligheid, die we hadden.
 
 
Daarna gingen we naar een stad in het oosten van Albanië, Pogradec, vlakbij Noord-Macedonië. (Dus natuurlijk zijn we ook even de grens over geweest om daar op avontuur te gaan!) In Pogradec werkten we samen met een lokale zendeling. Een aantal jaar geleden heeft hij het op zijn hart gekregen om de auto in te stappen en te gaan rijden, op zoek naar mensen die nog niet van het evangelie hebben gehoord. Dat resulteerde in het werk dat hij nu doet. 5 keer per week rijdt hij een uur heen en een uur terug om naar een aantal verschillende dorpjes te gaan. Hier leidt hij kleine kerkdiensten, doet hij kinder- en tienerwerk of hij gaat op huisbezoeken. En dat doet hij allemaal samen met zijn vrouw. Het was zo mooi om dit te zien! En hier konden wij gewoon aan meedoen, we konden korte preken geven, getuigenissen delen, Albanese aanbiddingsliederen zingen, clownsacts doen voor de kinderen en nog veel meer! Wij, als team, hebben hier zo erg van genoten! We moesten met 9 mensen in een auto waar normaal 7 mensen in kunnen, heen en terug een uur lang. We hebben elkaar tijdens deze ritjes ook echt beter leren kennen! De zendeling, waar wij mee samen werkten, kan ook niet heel goed Engels dus het was soms lastig om met hem te communiceren. Hierdoor dachten we bijvoorbeeld dat we in een dorpje een kerkdienst gingen doen, maar dat bleek bijvoorbeeld kinderwerk te zijn, of andersom, dat we spontaan een preek en getuigenis moesten geven. Wij hebben echt geleerd om flexibel te zijn!
 
 
En daarna zijn we naar Elbasan gegaan. Een stad precies tussen Durres en Pogradec in. Hier werkten we met- en woonden we in de Roma gemeenschap. Dit zijn mensen die over het algemeen, niet echt geaccepteerd worden door de Albanezen. Veel van hen kunnen niet lezen en schrijven omdat naar school gaan niet belangrijk is voor hen, vooral niet voor de meisjes. Het YWAM team dat in Elbasan aan het werk is, doet verschillende dingen, ze zijn leiders van een kerk in deze gemeenschap, vijf dagen per week delen ze eten uit aan arme gezinnen van deze wijk, ze doen veel kinderwerk en nog meer. Aan al deze programma's hebben wij meegeholpen. In deze plek konden we ook heel veel doen met onze muzikale talenten. Er was bijvoorbeeld een piano in de kerk, waar wij sliepen en we hebben gitaarles gegeven aan een aantal mensen van de kerk. Maar ook als team hebben we veel aanbiddingstijden gehad. We merkten vooral op deze plek dat onze aanbidding echt impact heeft in de geestelijke wereld. Op de laatste dag dat we daar waren hebben we het kerkgebouw gevuld met 12 uur lang aanbidding door in tweetallen om de beurt een uur God te aanbidden, om de kerkgemeenschap en de wijk ook op deze manier tot zegen te zijn. 
 
 
En nu zijn we dus in Shköder aangekomen, voor sommige van jullie misschien wel bekend, want hier zijn de eerste afleveringen van ‘Wie is de mol?’ opgenomen. Dus stiekem kijken we wel een beetje extra goed om ons heen om te zien of we dingen herkennen en we hebben al een aantal dingen gevonden. Verder zijn we vandaag begonnen met werken hier een aantal van ons zijn op huisbezoek geweest en anderen zijn gaan evangeliseren in de stad. Maar ik ben ook nog heel benieuwd naar wat God nog voor ons heeft de komende weken! Binnenkort gaan we ook op een "faith trip". Kort gezegd ga je dan gewoon de stad in en vertrouw je dat God je alles zal geven wat je nodig hebt, van eten tot slaapplek van warmte tot een toiletbezoekje. De focus is zoals in Mattheus 6:33: zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je gegeven worden. En ook zoals Jezus zijn discipelen erop uit stuurde om het evangelie te verspreiden. 
Komende maandag ga ik samen met mijn coleider 24 uur deze faith trip doen! En volgende week sturen we onze studenten erop uit en doen zij een 50 uur durende faith trip. Gebed is dus zeker welkom! 
 
Hele lieve groetjes van mij! 
 
Louise ten Wolde
...

Wie?
Ik ben Louise ten Wolde, geboren op 26 november 1998 in Harderwijk. Ik groeide op binnen de PGH en deed de kinderdienst in de Regenboog.
Een andere passie is Muziek. Binnen JmeO ben ik daarom ook lid van het muziekteam en geef ik vorm aan de Music Track Bijbelschool

Wat?
JmeO is een internationale organisatie, die wereldwijd bekend staat als YWAM, Youth with a Mission. De missie van JmeO is: To know God and Make Him known. (God kennen en Hem bekend maken) Ik wil hier aan bijdragen door mij in te zetten als medewerker. Ik ben aan het werk als studentbegeleider van een DTS (Discipelschap Training School). Een DTS bestaat uit twee delen.
Fase 1 is een lesfase: 3 maanden onderwijs over de Bijbel, over God, Jezus en de Heilige Geest, gericht op onderzoek: wie wil God zijn voor mij en wat betekent dat? (to know God).
Fase 2 is een zendingsreis. Verschillende teams van studenten trekken de wereld in om Gods liefde te delen en te laten zien. (and make Him known). Ze doen mee aan kinderkampen, vluchtelingenopvang, evangelisatieactiviteiten, daklozenopvang, gevangenisbezoek en/of praktische diaconale taken. Mijn taak als staflid is het (persoonlijk) begeleiden van de studenten in hun DTS.
Verder ben ik betrokken zijn bij de missie van JmeO en help hier ook praktisch aan mee. Er is ook tijd voor toerusting en training.
Louise ten Wolde waar
Waar?

JmeO heeft over de hele wereld verschillende locaties waar scholen worden aangeboden voor jongeren vanuit de hele wereld en heeft een missionaire en diaconale taak in de buurt/ het land waar de locatie staat. De locatie van JmeO waar ik momenteel werk, is ‘Heidebeek’ in Heerde (gld). Hiervoor heb ik twee jaar op een locatie in Kaapstad ZA gewerkt. Ik woon samen met andere stafleden in een grote oude boerderij. JmeO ‘Heidebeek’ beschrijft zichzelf als een springplank voor wereldwijde zending. Ze hopen en geloven dat er veel mensen bij ‘Heidebeek’ zullen komen, die toegerust en gestuurd zullen worden om een zegen te zijn waar dit het meest nodig is, zo staat op hun site ywamheidebeek.org Elk jaar starten er op deze locatie ongeveer 200 studenten van verschillende nationaliteiten met hun DTS.

Waarom?
Toen ik zelf op de DTS zat heb ik zoveel geleerd van God en hoe Hij Zichzelf laat zien aan deze wereld. Ik wil mijn talenten inzetten om jongeren te helpen in hun geloofsontwikkeling en hen laten ontdekken dat God een Vader is, die heel dichtbij is, die van hen houdt en die bij hen betrokken is. Het volgen van de DTS heeft mij een basis gegeven voor de rest van mijn leven en dat wil ik graag aan zoveel mogelijk jongeren meegeven. In januari 2019, werd ik in Kaapstad erg ziek en kreeg ik onverwacht de diagnose Diabetes Type 1. Ik ervaar dat God mij heeft beschermd en dat zal blijven doen en mij, ondanks mijn ziekte, de weg blijft wijzen binnen JmeO. "God is greater then the high and lows"

Louise ten Wolde hoe
Hoe?

Ten eerste hoop ik dit allemaal samen met God te doen. Ten tweede heb ik ook mensen nodig, die met mij meeleven, voor mij bidden en ook die met mij mee willen doen, door mij financieel te steunen. Alle medewerkers van YWAM krijgen geen salaris en zijn daarom afhankelijk van support van hun achterban. Er is geld nodig voor mijn levensonderhoud (eten, drinken, kleding, onderdak, zorgkosten) en voor de zendingsreizen.

Ben(t) u/jij bereid om met mij mee te doen en daardoor mee te helpen aan de missie van JmeO? Het liefst ontvang ik een bedrag per maand, maar een éénmalige donatie is ook zeker welkom. Ik zal regelmatig een nieuwsbrief versturen over wat ik beleef en wat ik van God mee maak binnen JmeO. Als u deze wilt ontvangen, neem dan gerust contact met mij op. Ook via Facebook 'YWAM Louise' kunt u mij volgen. Alvast heel erg bedankt voor al jullie/uw support!
Groet van Louise Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Thuisfront: Wilco en Mirjam ten Wolde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Louise ten Wolde Heidebeek

Flyer YWAM dec 2021

Louise op weg naar Albanië dec 2021

Nieuws over Louise - nov 2021

DTS, Music, Track en Slovenië - okt 2021

Er komt iets nieuws aan .... juli 2021

Hoe was Zweden en wat komt er nu - april 2021

Nieuwsbericht 22 maart 2021

Video boodschap - collecte 8-12

Nieuwsbrief November en December 2020

Downloads:
pdf-197 Nieuwsbrief 2019-11-19 De afgelopen maanden in Kaapstad 2019-11 HOT
(0 votes)
Date-197zondag 08 december 2019 21:35 File Size-197 691.06 KB Download-197 318 Download