De diaconie biedt hulp aan mensen in nood, binnen en buiten de kerk. Omzien naar en dienen van de medemens is een kern-opdracht van de kerk. De diaconie richt zich met haar bijbelse opdracht tot gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping op de totale samenleving. Motto van de diaconie: ‘helpen waar geen helper is’. 

Niemand hulpeloos achter laten, dat leert het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Wij beuren hem of haar op, begeleiden hem of haar naar een ‘herberg’ en betalen zo nodig de rekening. Onvoorwaardelijke hulp, kerklid of niet.

Voor het aanvragen van diaconale hulp kunt u contact opnemen met een van diakenen, mailen naar voorzitter.cvd@pgharderwijk.nl of bellen met 0341 412188 (kerkelijk bureau, maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.)

De diaconie helpt in de vorm van
–  begeleiding
–  financiële ondersteuning
–  klussendienst Helpende Handen

De diaconie weet de weg naar de instanties en werkt daarmee samen. Zo opent ze deuren naar de bestaande ‘voorliggende voorzieningen’ bij gemeente, maatschappelijk werk, sociale dienst, voedselbank, schuldsanering en anderen.
Daarnaast kan zij met diaconiegeld tijdelijk de allerhoogste nood lenigen, vaak ter overbrugging.
Daarmee schenkt de diaconie zo iemand tevens morele kracht en moed om op de been te blijven, in afwachting van een definitieve oplossing of aanpak van het probleem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schulden, aan mensen in scheiding, aan vluchtelingen.
Samen met de aanvrager zoekt de diaconie zoekt uit op welke hulp iemand recht heeft en zorgt zij voor verdere begeleiding.
Elke aanvraag wordt STRIKT VERTROUWELIJK behandeld door twee vaste diakenen.

Hulp vragen voor een ander

De meeste mensen vinden het moeilijk om voor hulp aan te kloppen. Dat is begrijpelijk. Veel aanvragen komen dan ook binnen via een bekende of familielid van de betrokkene. Voor de diaconie maakt dat geen enkel verschil. Maak de (vermeende) nood van een ander dus gerust aan ons kenbaar. De diaconie gaat met contacten en hulpvragen VERTROUWELIJK om. 

Concept begroting Diaconie 2024

Diaconie begroting 2024 

Diaconie-jaarrekening 2022

Overzicht doorzendcollectes en -giften 2022

Beleidsplan Diaconie 2021-2027 Bijlage 2 bij beleidsplan