De Plantagekerk is met zijn sobere maar stijlvolle gestalte een markante verschijning aan de rand van de Harderwijkse Binnenstad. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed classificeert het gebouw ‘van architectuurhistorische waarde’ en ‘een gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een Gereformeerde kerk in de sfeer van de Amsterdamse School’. De Plantagekerk is dan ook een beschermd Rijksmonument. 

Ontwerper was de Harderwijkse architect P.H. van Lonkhuyzen. Aan en rond de Stationslaan en Oranjelaan staan van de zelfde architect meer gebouwen: het Nassau-Veluwe College, de Vakschool voor Meisjes en het militair tehuis (thans Sefanja), de huizen in het Nachthok, sociale woningbouw en villa’s.

In 1933 nam de toenmalige Gereformeerde Kerk het gebouw in gebruik. De geheel in baksteen opgetrokken kerk bezit een kruisvormige plattegrond en een slanke toren. In 1962 en 1987 werd de kerk aan de noordzijde uitgebreid met o.a. een gemeentezaal. Naast de kerk staat een pastorie in dezelfde stijl, een gemeentelijk monument.

Het interieur van de kerk is gaaf bewaard gebleven. De kruisvormige kerkzaal met houten overwelving wordt gedomineerd door de zware, van de hoeken naar de viering opgaande ribben, die grote paraboolbogen vormen. Alle vensters zijn voorzien van gekleurde glas-in-loodramen met geometrische motieven. Bij de renovatie in 2017 is de grote kansel verwijderd en vervangen door verplaatsbaar liturgisch meubilair uit de (in 2017 afgebroken) Nieuwe Kerk. Het ‘liturgisch centrum’ (podium) is hierdoor flexibeler te gebruiken.

Het  orgel boven het liturgisch centrum is in 1933 gebouwd door J. de Koff en Zonen. Het orgelfront is ontworpen door architect P.H. van Lonkhuyzen zelf. Het orgel is in 1940 uitgebreid. Het front heeft 12 sprekende pijpen van het groot octaaf van de Prestant, de overige pijpen zijn loos. Het van oorsprong pneumatische instrument is in 1984 door De Wit uit Nieuw Vennep gereviseerd en tractuur-elektrisch gemaakt, waardoor de speeltafel naar beneden kon worden geplaatst. In 2002 is het uitgebreid met een Quint 2 2/3 op het hoofdwerk, geplaatst op een eigen kegellade. Het orgel omvat nu bijna 1500 pijpen met 9 stemmen op het hoofdwerk, 9 stemmen op het zwelwerk en 6 stemmen op het pedaal. Verder de gebruikelijke koppelingen en een Tremulant op het zwelwerk. De stemming is evenredig zwevend.

De Plantagekerk is te huur voor concerten en bijeenkomsten