Week van het christelijke boek bij Oase

Christelijke boek- en cadeauwinkel Oase doet van 13 t/m 23 maart mee aan de landelijkeWeek van het christelijke boek. In deze periode krijgen klanten bij ons het actieboek cadeau datspeciaal verschijnt ter gelegenheid van dit boekenfeest.Tijdens deze boeken tiendaagse, die parallel loopt aan de Boekenweek, draait alles om het pleziervan boeken en van lezen. En…

PodiumPlantage: bijzondere lijdens-compositie

PodiumPlantagekerk sluit zaterdagmiddag 23 maart naadloos aan bij de Lijdenstijd. Speciaal voor de aanloop naar Pasen hebben Bram Stellingwerf en Margryt Poortstra een muzikale Kruisweg naar het evangelie van Marcus gecomponeerd. Margryt heeft bij elk van veertien bijbelse taferelen een gedicht geschreven. Deze zijn door componist en dirigent Bram Stellingwerf verklankt voor vierstemmig koor, strijkers…

Paasviering senioren m.m.v. koor Afslag

iedereen is van harte uitgenodigd voor de ‘Van Passie naar Pasen-viering’ op woensdagmiddag 27 maart in de Plantagekerk, aanvang 15.00 uur. Thema: ‘Vol van Passie’. Medewerking verleent het Overdagkoor Áfslag’ o.l.v. Martin Glas. We zingen bekende passie- en paasliederen. Ook staan we stil bij een leven vol van Passie: het leven, lijden en de Opstanding…

Weer Passion door de binnenstad

De Plantagekerk nodigt u uit om zondagavond 24 maart deel te nemen aan een onvergetelijke ervaring: Passion Harderwijk. Dit bijzondere evenement combineert het tijdloze verhaal van Pasen met eigentijdse popmuziek. Een live band zingt bekende popnummers die het verhaal van Pasen vertellen. Ze worden aan elkaar gepraat door Bart Jansen. Aanvang 19.00 uur in  de…

De lichtere kerkstructuur krijgt al vorm

De organisatiestructuur van onze Protestantse Gemeente krijgt al geleidelijk zijn nieuwe vorm. De verandering was al eerder aangekondigd. We zijn nog aan het oefenen, zei PGH-voorzitter Eelke van der Wal, op de gemeentebijeenkomsten van 29 februari en 1 maart. Vermoedelijk wordt  in de loop van dit jaar  het nieuwe eenvoudiger organisatieplaatje definitief.Met deze reorganisatie willen…

Pasen ook voor kinderen

Zondag 24 maart is het Palmpasen. Wij willen graag weer met de kinderen Palmpasenkruizen versieren. Neem een houten kruis mee, wikkel er paars en wit crêpepapier omheen. Tijdens de kinderdienst maken wij het Palmpasen-kruis dan verder af. In een vrolijke optocht komen wij de kerk weer in!Zaterdag 30 maart om 16.00 uur willen wij met…

De diensten op weg naar Pasen

Van kruis naar kracht! In de Stille Week (de katholieken noemen dat de Goede Week) is er volop gelegenheid om samen de veertig dagen vol te maken. Wij mediteren wellicht dagelijks met behulp van de veertigdagenkalender of bezoeken beluisteren de uitvoering van een passiemuziek. Maar wat is er mooier dan elkaar ook opzoeken en samen…

Bestuurswisselingen

Op zondag 24 maart besteden we in de dienst van 9.30 uur in de Plantagekerk aandacht aan hen die een ambt of taak op zich nemen en aan hen die hun ambt of taak neerleggen. Joke Bode wordt bevestigd als ouderling-scriba voor de Algemene Kerkenraad en Marcel de Vries als penningmeester van het Collegevan Diakenen.…