Cantatediensten zijn (avond)diensten van hoog liturgisch en muzikaal niveau. Bach schreef voor elke zondag een cantate of motet rond de Bijbeltekst van die zondag. De PGH-commissie Cantatediensten voert er jaarlijks drie uit met cantatekoor & -orkest ‘Ad Hocus’. De cantates die ten gehore worden gebracht zijn altijd in de tijd van Bach voor de desbetreffende zondag geschreven.
De diensten verlopen steeds volgens een vast patroon. Zo is er meestal een instrumentale inleiding en speelt de organist altijd na de zegen een kort orgelwerk van Bach. Na de geloofsbelijdenis van Nicea zingt de gemeente in afwisseling met het koor als antwoord een koraal van Bach. Het koor besluit de dienst met een afwisselende zetting van het ‘Amen’.
In de afgelopen jaren heeft zich een vast ad hoc orkest gevormd met als ruggegraat enkele strijkers van het Harderwijks strijkorkest o.l.v. Roelof Klaassen. Het koor bestaat uit een diversiteit van koorzangers uit de wijde omtrek van Harderwijk, onder wie leden van kleinkoor Caprice. Het koor kent verder een viertal solisten die ook als koorzangers in het cantatekoor zingen. Het  geheel staat al sinds de oprichting onder leiding van dirigent Bram Stellingwerf.

Hoewel de Commissie Cantatediensten haar middelen met name ontvangt van de Protestantse Gemeente Harderwijk blijkt het steeds een hele toer om de begroting elk jaar weer rond te krijgen. Daarom heeft de Commissie Cantatediensten ook een rekening geopend. Soms zijn we aangenaam verrast wanneer er gemeenteleden zijn die d.m.v. een gift hun waardering uitspreken t.a.v. de cantatediensten. Het zou heel fijn zijn wanneer u dat voorbeeld zou willen volgen. U krijgt dan voor de cantate(dienst) informatie over de cantate en andere wetenswaardigheden. Ook is het dan mogelijk de ‘making of’ mee te maken. U zult verbaasd staan wat er in een korte tijd allemaal moet gebeuren om, v.w.b. het zingen, de cantatedienst tot een goed einde te brengen. Doet u mee en steunt u ons? Dan kunnen wij ook de komende jaren menig mooie Bachcantate ten gehore brengen.  
Giften ter instandhouding van de Cantatediensten Harderwijk: NL63 INGB 0007 2355 71.

Contact: Adriaan Sterken, Commissie Cantatediensten Harderwijk  
adriaansterken@hotmail.com tel 06 38090813