Als een geliefde overlijdt, moet er veel worden geregeld. Voor het voorbereiden van een afscheidsplechtigheid kunt u een beroep doen op een van de predikanten of kerkelijk werkers. Zij zullen met u de wensen van de overledene en de nabestaanden bespreken.

Hoe geef je uitdrukking aan je verdriet om het verlies van een geliefd mens? Waar vind je woorden om je dankbaarheid uit te spreken voor al het goede dat je mocht ervaren door deze mens te kennen, lief te hebben? En hoe geef je uitdrukking aan de hoop op leven voor hen die zijn gestorven?

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat er een kerkdienst zal zijn voorafgaande aan begrafenis of crematie. Daarin vinden zij de ruimte voor hun verdriet, hun dankbaarheid en hun hoop.

Even zo veel mensen aarzelen om een predikant uit te nodigen voor de uitvaart en deze te laten voorafgaan door een viering in kerk of aula, bijvoorbeeld omdat zij zelf niet (meer) gewend zijn naar de kerk te gaan. Of u nu bekend of minder bekend bent op het kerkelijk terrein, voor iedereen geldt dat de uitvaartdienst ruimte moet bieden voor verdriet, dankbaarheid en hoop. Dat kan door te putten uit de rijke kerkelijke traditie van liederen en teksten, maar ook nieuwe en hedendaagse woorden en vormen kunnen uitdrukking geven aan de gevoelens rond het afscheid nemen. Die ruimte kunt u, als familie of nabestaanden, nemen. In overleg met de voorganger is er veel mogelijk om dit afscheid ook een begin te mogen laten zijn van een leren leven met een lege plek.

In de meeste aula’s en kerken is het bovendien mogelijk om eigen muziek af te spelen.

Op de zondag na de sterfdag wordt in eigen wijkkerk de naam van de overledene genoemd. Als de paaskaars wordt aangestoken, herdenkt de gemeente in stilte de overledene. Bij de voorbeden wordt een gebed uitgesproken voor wie achterblijven. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze voorgangers / pastoraal medewerkers. zie hiervoor contact https://www.pgharderwijk.nl/contact