Een belangrijke update geven over de zoektocht naar een nieuwe predikant voor Fonteinwerk. De beroepingscommissie heeft een advies uitgebracht over twee kandidaten! De volgende stap is nu aan de Stuurgroep, de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Op onze Community-avond van het Fonteinwerk op 2 november vertellen we jullie graag meer over hoe het proces is gegaan en wat er komen gaat. Je opgeven voor deze avond kan via onderstaande

https://forms.gle/y5YHt7HNud2qtWPH8