De Protestantse Gemeente en de gemeente Harderwijk zijn in overleg over mogelijkheden om de Plantagekerk tevens als stadstheater te gaan benutten. In een groot artikel in de Stentor van 18 december lichten Kerkenraadsvoorzitter Elke van der Wal en Peter van den Berg van de kerkrentmeesters de zaak toe. Wethouder Martijn Pijnenburg spreekt van een ‘schitterende uitstraling’, ‘de juiste sfeer’ en ‘een goede ligging tegen de binnenstad aan’.
Oogmerk van de PGH is om financiële steun te verwerven voor een toekomstgerichte renovatie van de kerk. Daarmee kan 2,5 miljoen gemoeid zijn. Maar ook wil de kerk de buurtfunctie uitbouwen en middenin de samenleving staan, benadrukt Eelke Van der Wal het PGH-beleid.
De gedachte aan theatervormen in de Plantagekerk is niet nieuw. Zo’n tien jaar geleden ontwikkelde een stichting plannen om het gebouw zeer ingrijpend te verbouwen. Hetzelfde architectenbureau is ook betrokken bij de huidige bescheidener renovatieplannen. De Plantagekerk is nu al veelvuldig in gebruik voor optredens, zoals maandelijks bij PodiumPlantage, bij concerten van koren en orkesten e.d.
In de recente gemeenteavonden is het voornemen tot samenwerking met het gemeentebestuur besproken met de PGH-leden. Het artikel van De Stentor is te lezen op PGH en gemeente praten over Plantagekerk/-theater