Het 25-jarig jubileum van wijkgemeente de Regenboog is op zondag 10 december gevierd. Dankbaarheid en hoop voerden de boventoon tijdens de feestelijke dienst. Aanwezig waren ook de oud- predikanten Hans Mak van voorheen de gereformeerde Veldkampkerk en Ton Verbeek van destijds de Hervormde Nieuwe Kerk, die de eerste tijd

het kerkenwerk in Drielanden voor hun rekening namen.
Een belangrijk aandeel in de jubileumviering leverden de kinderen, zij overhandigden de gemeente een zelfgemaakte wijkvlag. Tieners wensten de wijkgemeente in een filmpje mooie wensen voor de toekomst toe. Kinderen hadden de cupcakes versierd. En er was een speciaal jubileumlied geschreven door ds. Hans Mak. Ook kreeg De Regenboog een prachtige ‘Relibieb’ met mooie boeken.
Na de dienst ontmoeten gasten en gemeenteleden van vroeger en nu elkaar tijdens een gezellig samenzijn met allerlei lekkers, gemaakt door gemeenteleden.